Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat (Potut)

METSO-logo

SYKEn vetämässä Potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat -hankkeessa luodaan menetelmiä monimuotoisuuden kannalta merkittävien tulvametsien ja metsäluhtien kartoittamiseen ja tunnistamiseen. Hankkeessa kehitetään myös toimintamalleja kohteiden tilan parantamiseksi ottaen huomioon myös vesiensuojelun ja tulvasuojelun tarpeet. 

Ajankohtaista

Tulvametsien ja metsäluhtien luontoarvot ja luonnonhoito 

Metsäkeskus ja SYKE järjestivät Potut-webinaarin 15.10.2020. Webinaarin tallenne on julkaistu YouTubessa ja linkki tallenteeseen myös Metsäkeskuksen sivuilla.

Webinaarin esite

Lisätietoja

Valokuva tulvametsästä
Tulvametsää Kymijoella, kuva Krister Karttunen

 

Sovelluksia aineistojen tarkasteluun

Pääset tutustumaan mallinnettuihin tulvametsiin tarinakartan avulla.

Tulvametsien maastohavainnot –sovelluksella voit kertoa löytämistäsi kohteista.

Kartta Pudasjärveltä, jossa Potut mallin mukaisia tulvametsiä.
Potut-mallin tuottamaa aineistoa. © Kartta: MML, Esri Finland | SYKE

 

Potut-webinaari hankkeen sisällöstä ja ensimmäisen vuoden tuloksista 

Mistä tunnistan tulvametsän? Tulvametsien ja metsäluhtien erityispiirteet ja kasvillisuus – Missä tulvametsiä voisi olla? Tulvamallit tulvametsien paikantamisessa – Tulvametsiä kannattaa suojella: Metsokohteiden kriteerit ja tulvametsien ennallistamismahdollisuudet

ProAgrian seminaarin (16.6.2020) ohjelma sekä materiaalit ja tilaisuuden tallenne ovat saatavilla.

 

Hankkeen tarkoitus

Hankkeen tavoitteena on luoda uusia innovatiivisia menetelmiä tulvametsien ja metsäluhtien kartoittamiseksi ja tunnistamiseksi hyödyntämällä erityisesti laserkeilausaineistoja, tulvamallinnusta ja metsävaratietoja sekä testaamalla koneoppimismenetelmiä.

Menetelmien avulla voidaan tunnistaa potentiaalisia METSO-ohjelmaan soveltuvia tulvametsä- ja metsäluhtakohteita sekä löytää mahdolliset kunnostettavat kohteet, jotka sopisivat METSO-ohjelmaan luonnonhoitokohteiksi. Menetelmiä kehitetään hankkeen pilottialueilla. Hankkeen tuloksena syntyviä menetelmiä tulvametsien ja metsäluhtien tunnistamiseksi voidaan soveltaa koko Suomen kattavan aineiston tuottamiseen.

Viikin - Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualue
POTUT-hankkeen maastokäynnillä Viikissä. © Kuva: Riitta Teiniranta
Julkaistu 27.3.2019 klo 10.38, päivitetty 26.10.2020 klo 16.07

Kohderyhmä: