Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat (Potut)

METSO-logo

Hankkeen tavoitteena on luoda uusia innovatiivisia menetelmiä tulvametsien ja metsäluhtien kartoittamiseksi ja tunnistamiseksi hyödyntämällä erityisesti laserkeilausaineistoja, tulvamallinnusta ja metsävaratietoja sekä testaamalla koneoppimismenetelmiä.

Menetelmien avulla voidaan tunnistaa potentiaalisia METSO-ohjelmaan soveltuvia tulvametsä- ja metsäluhtakohteita sekä löytää mahdolliset kunnostettavat kohteet, jotka sopisivat METSO-ohjelmaan luonnonhoitokohteiksi. Menetelmiä kehitetään hankkeen pilottialueilla. Hankkeen tuloksena syntyviä menetelmiä tulvametsien ja metsäluhtien tunnistamiseksi voidaan soveltaa koko Suomen kattavan aineiston tuottamiseen.

Viikin - Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualue
POTUT-hankkeen maastokäynnillä Viikissä. © Kuva: Riitta Teiniranta
Julkaistu 27.3.2019 klo 10.38, päivitetty 29.5.2020 klo 11.20

Kohderyhmä: