Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hankkeen tavoitteet ja toteutus

Rankapuunippu on nostettu laskeutusaltaasta tutkittavaksi osana Puumavesi-hanketta. PuuValuVesi-hanke laajentaa puupuhdistamojen testaamista viidelle valuma-alueelle eri puolille Suomea. © Kuva: Kari-Matti Vuori

Hankkeen tavoitteena on testata, miten uppopuurakenteilla voidaan tehostaa vesien luontaista puhdistumista valuma-alueilla kokonaisvaltaisesti: vesiensuojelurakenteissa, purku-uomissa, pienvesissä ja rantavyöhykkeillä. Tavoitteena on myös parantaa vesiluontotyyppien ja kalakantojen tilaa. Ilmastobonuksena on, että uponnut puuaines säilyy vedessä hiilivarastona suotuisissa oloissa jopa tuhansia vuosia.

Hanke on jatkoa SYKEn PuuMaVesi-hankkeelle, jossa kehitettiin vuosina 2018–2020 uudenlainen hajakuormituksen vesiensuojelun innovaatio, joka hyödyntää uppopuurakenteisiin perustuvia luonnonmukaisia itsepuhdistusprosesseja turvemetsien vesiensuojelussa.

Hankkeen kirjallisuuskatsaus osoitti uppopuiden monivaikutteisuuden myös maatalousympäristöissä. Tässä hankkeessa jatkojalostetaan puupuhdistamojen toteutustapoja ja jalkautetaan niiden käyttöä metsätalouden ohella maatalouden kuivatusuomiin, laskupuroihin ja järvien rantavyöhykkeille.

Hankkeen pilottialueet. ©  Kuva: SYKE, kartta MML

Hankkeen kohdealueet ovat Keski-Suomessa Joutsjoki (Joutsa) ja Vahankajoki (Karstula), Pirkanmaalla Kovesjoki (Ikaalinen ja Parkano), Pohjois-Pohjanmaalla Lamujoki (Pyhäntä) sekä Pohjois-Karjalassa Oravinlahden kuivatusalue (Rääkkylä).

Hankkeessa ovat mukana Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys (Kunnostus 1 -hanke), Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry, Metsä Group, Metsähallitus, Metsäkeskus, Pro Agria (Viljellään viisaasti -hanke), Valonia (Puujalka-hanke), Ylivieskan kaupunki (Virta tuo, virta vie -hanke), ELY-keskukset sekä pilottialueiden kunnat, osakaskunnat, maanomistajat ja yhdistykset.

Julkaistu 13.10.2021 klo 9.39, päivitetty 13.10.2021 klo 9.38
Aihealue:
Kohderyhmä: