Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Resurssiviisaiden yritysten ilmastoteot (REIVI-hanke)

Fisu (Finnish Sustainable Communities) on resurssiviisauteen pyrkivä edelläkävijäkuntien verkosto, jonka tavoitteet ovat ei jätettä, ei päästöjä, ei ylikulutusta vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan tekoja ja toimenpiteitä kaikilta toimijoilta. Valtaosa kuntien alueilla syntyvistä päästöistä aiheutuu muiden kuin kuntaorganisaation suorista päästöistä. Kuntien suorat vaikutusmahdollisuudet muiden toimijoiden päästöjen syntymiseen tai vähentämiseen ovat rajalliset. REIVI- hankkeella pyritään vähentämään yritysten ja yhteisöjen, erityisesti pk-yritysten ja teollisuuden, tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä ja luomaan Fisu-verkoston kunnille ja yrityksille tehokkaita työkaluja ja yhteistyön toimintamalleja yritysten ilmastotyön vauhdittamiseen.

Hankkeen aikana kunnat selkeyttävät ja yhtenäistävät yrityksille tarjottavaa ilmastoyhteistyötä. Yritysyhteistyön kehittämisellä taataan kuntien ja yritysten välisen yhteistyön lisääntyminen myös tulevaisuudessa. Yritysyhteistyötä, esimerkiksi useassa kaupungissa kehitettyä ilmastokumppanuutta, kehitetään niin että kumppaneiden sitoutuminen vahvistuu ja tietoisuus sekä osaaminen ilmastoasioissa lisääntyy. REIVI-työn kautta vähähiilisen yrittämisen ja liiketoiminnan osaaminen laajenee mukanaolevien partnereiden lisäksi myös muihin kuntiin ja yrityksiin.

Hankkeessa kootaan Fisu-kunnissa jo käytössä olevia sekä muita järjestelmällisiä menetelmiä yritysten ja yhteisöjen kannustamiseksi ilmastotoimiin. Lisäksi tehdään kuntien kanssa tiivistä yhteistyötä käytössä olevien menetelmien yhtenäistämiseksi ja hyödyntämiseksi tehokkaammin eri puolilla Suomea.

Hankkeen tuloksena on selkeä ja sovellettava toimintamalli, joka:

  1. tarjoaa yrityksille keinoja vähentää toimintansa ilmastovaikutuksia
  2. mahdollistaa verkostoitumisen ja näkyvyyden kuntien ja yrityksien välillä
  3. tuo esiin olemassa olevia kansallisen tason toimintamalleja ja sitoumuksia

Tutustu REIVI-hankkeessa tuotettuihin materiaalieihin 

Lisätietoja

  • Erikoistutkija Susanna Horn, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi sekä asiantuntija Jaana Federley, Motiva, etunimi.sukunimi@motiva.fi
Fisu-logo
Fisu-verkoston logo
Julkaistu 9.2.2021 klo 16.41, päivitetty 15.2.2021 klo 10.25