Tuulivoimapotentiaali Suomessa (TUPSU)

Tuulivoimapotentiaali Suomessa hankkeen tavoitteena on selvittää Suomen alueellinen tuulivoimapotentiaali sekä tuottaa arvio tämän potentiaalin mahdollisesta toteutumisesta vuoteen 2030-2040 mennessä. Hankkeessa lähtökohtana on, että tuulivoimakapasiteetin potentiaalia edustaa riittävän hyvin maakuntakaavoissa tuulivoimalle osoitetut alueet, joissa tuulivoiman maankäyttövaatimukset ovat yhteensovitettu riittävästi muiden maankäyttöintressien ja vaikutusten kanssa.

Tuulivoimapotentiaali Suomessa hanke kokoaa maakunnittain tiedot voimassa olevien maakuntakaavojen jäljellä olevasta tuulivoimapotentiaalista sekä valmisteilla olevien maakuntakaavojen mahdollisesti sisältämästä tuulivoimapotentiaalista. Lisäksi hankkeessa tuotetaan arvio maakuntakaavoihin kuulumattoman ei-seudullisen tuulivoimapotentiaalin määrästä sekä kootaan yhteen maakuntien liittojen tuulivoimaselvityksissä tunnistettujen tuulivoimalle soveltuvien alueiden sisältämä tuulivoimapotentiaali. Kartoitus perustuu pääosin maakuntakaavojen paikkatietoaineistoihin, maakuntien liittojen tuulivoimaselvityksiin sekä maakuntien liittojen asiantuntijoiden arvioihin.

Tuloksena syntyy myös maakuntakohtainen arvio maatuulivoimapotentiaalin toteutumisesta vuoteen 2030 ja merituulivoimapotentiaalin toteutumisesta 2040 mennessä. Toteutumisarvio perustuu maakuntien liittojen arvioon ja erilaisiin skenaarioihin siitä, kuinka suuri osuus kartoitetusta potentiaalista voi toteutua tunnistettuun ajankohtaan mennessä.

Tulokset koostavat maakuntatasoisen tuulivoimasuunnittelun tilanteen ja voivat toimia pohjana esimerkiksi valtakunnallisten ja maakunnallisten tuulivoimatavoitteiden määrittelyssä. Tulosten perusteella voidaan myös arvioida tuulivoiman osalta, miten määrät suhteutuvat EU-tasolla ja Suomessa asetettaviin uusiutuvan energian tuotantotavoitteisiin. Hankkeen tuloksista julkaistaan tulosraportti Suomen ympäristökeskuksen raportteja sarjassa.

Julkaistu 16.5.2023 klo 11.10, päivitetty 17.5.2023 klo 13.41

Kohderyhmä: