Vesiekosysteemien seuranta- ja velvoitetarkkailumenetelmien kehittäminen (VesiMon)

VesiMon-hanke (2022–2026) kehittää uusia tapoja seurata järvien hyvinvointia. Hankkeessa testataan ja kehitetään menetelmiä, joilla voidaan tehdä vesistöjen tilan seuraamisesta kustannustehokkaampaa ja täsmällisempää. 

Erillisessä alahankkeessa (VesiVeikko) tarkastellaan myös velvoitetarkkailujen määrän muutoksia toimialoittain ja alueellisesti Suomessa. Tämä tarkastelu ulottuu ajallisesti 1980-luvulta tähän päivään.

Kehittämishankkeessa ovat mukana Helsingin yliopisto, KVVY Tutkimus Oy ja Suomen ympäristökeskus (Syke). Hanketta koordinoi Helsingin yliopisto. 

Tarkempaa tietoa koko hankkeesta löytyy Helsingin yliopiston palvelusta

Tutkijat

Lisätietoja

  • Tutkija Kimmo T. Tolonen, Suomen ympäristökeskus (Syke), p. 0295 251 037, etunimi.T.sukunimi@syke.fi
Julkaistu 1.2.2023 klo 15.24, päivitetty 2.2.2023 klo 14.03

Kohderyhmä: