Panssarisiimalevän myrkyt siirtyvät ravintoketjussa - myrkkyjen määrää seurattava

Tiedote 10.6.2014 klo 7.50
Alexandrium ostenfeldii –panssarisiimalevä Daniel Eriksson, pieni
Alexandrium ostenfeldii-levän hohtoa.© Daniel Eriksson
Panssarisiimalevä Alexandrium ostenfeldii tuottaa keskushermostoon vaikuttavia myrkyllisiä yhdisteitä, jotka voivat leväkukintojen aikaan kertyä muihin eliöihin kuten simpukoihin, toteavat SYKEn tutkijat. Kertyminen on samankaltaista kuin vanhastaan tunnetuilla maksamyrkyillä. Myrkkyä sisältävien merenelävien syöminen voi olla ihmisille haitallista, minkä vuoksi tällaisten levien esiintymistä ja myrkkyjen määrää seurataan mm. valtamerten simpukanviljelysalueilla.

Runsaana esiintyessään A. ostenfeldii voi aiheuttaa bioluminesenssi-ilmiön, jonka seurauksena merivesi hohtaa kirkkaan turkoosina. Bioluminesenssin voi parhaiten havaita loppukesällä auringonlaskun jälkeen. Viime vuosina ilmiö on saanut yhä enemmän huomiota eri puolilla Itämerta, missä A. ostenfeldii esiintyy yleensä matalissa merenlahdissa. Pohjois-Itämerellä bioluminesenssia aiheuttavia kukintoja on havaittu Ahvenanmaan sekä Tammisaaren saaristoissa. SYKEn tutkijat ovat selvittäneet lajin ekologiaa sekä levämyrkkyjen esiintymistä Föglössä, Ahvenanmaalla vuodesta 2007 alkaen.

Tutkimusryhmän viimeaikaisten tulosten mukaan A. ostenfeldiin muodostamat myrkylliset PST-yhdisteet (Paralytic Shellfish Toxins) voivat kulkeutua ravintoverkossa eteenpäin. Sinisimpukoilla tehtyjen kokeiden sekä alueelta kerättyjen eliönäytteiden perusteella on selvinnyt, että A.ostenfeldiin tuottamat yhdisteet kertyvät simpukoihin sekä vähäisessä määrin myös kaloihin (lähinnä sisäelimiin). Kaikkein korkeimmat myrkkypitoisuudet löytyivät hyvin pienistä sydänsimpukoista (Cerastoderma glaucum), joiden sisältämät myrkkypitoisuudet ylittivät EU:n asettamat turvallisuusrajat.

Panssarisiimalevän tuottamat saksitoksiini-ryhmän yhdisteet ovat erittäin myrkyllisiä, ja niiden mahdollista siirtymistä elintarvikkeisiin tulee kaikin tavoin välttää. Jos simpukoita viljellään A. ostenfeldiin esiintymisalueella, tulee levien määrää tai toksiinipitoisuuksia merivedessä ja simpukoissa seurata, jotta voidaan olla varmoja ettei myrkkyä sisältäviä simpukoita käytetä elintarviketuotannossa. EU:lla on käytössä raja-arvot sallituille PST-pitoisuuksille simpukoissa, joita tulee noudattaa. Levämyrkkyjen määrää vedessä mittaavia, seurantaan soveltuvia, uusia edullisia ja herkkiä analyysimenetelmiä kehitetään parhaillaan SYKEn tutkijoiden sekä Turun ja Helsingin yliopistojen yhteistyönä.

Pohjoisen Itämeren A. ostenfeldii – kukinnat eivät sinänsä ole ihmiselle vaaraksi. SYKE suosittaa varmuuden vuoksi, ettei kotieläimille annettaisi ruoaksi kokonaisia, perkaamattomia kaloja, jotka on pyydetty alueilta, missä on todettu A. ostenfeldiin massaesiintymiä. Toistaiseksi tällaisia alueita on vähän, tunnetuin niistä sijaitse Föglössä, Ahvenanmaalla.

Nyt tehdyillä uusilla havainnoilla myrkkyjen siirtymisestä ravintoverkossa voi kuitenkin olla haittaa jo olemassa oleville sekä suunnitelluille simpukanviljelyshankkeille (HS 23.8.2013), joita on esitetty yhdeksi keinoksi vähentää  ravinteita Itämerestä Viljelmillä tuotettuja simpukoita ei pitäisi käyttää eläinten rehuna, mikäli myrkkypitoisuuksia ei ole selvitetty.

SYKEn tutkimusryhmä on kiinnostunut bioluminesenssihavainnoista jälleen tänä kesänä. Lämpimissä vesissä viihtyvän lajin kukinnan huiput ovat yleensä loppukesästä. Bioluminensenssi-ilmiön havaitsee parhaiten noin tunnin kuluttua auringon laskusta.

Havainnoista voi ilmoittaa SYKEn merikeskuksen leväpuhelimeen 0295 251 373 ma-pe klo13:00-15:00.

Lisätietoja:

Tutkija Outi Setälä SYKEn merikeskus puh. 0295 251 635

Tutkimusryhmän johtaja Anke Kremp SYKEn merikeskus puh. 0295 251 320


Kohderyhmä: