Valtakunnallinen leväkatsaus 18.7.2019: Sinilevän määrä on lisääntynyt sekä Suomen merialueilla että järvillä

Tiedote 18.7.2019 klo 12.57
suomenlahti_20190717
Sinilevää Suomenlahdella 17.7.2019. © ESA Copernicus Sentinel-2 Data, SYKE

Suomen eteläisillä ja lounaisilla merialueilla sinilevän määrä on lisääntynyt viime viikosta ja levää on runsaasti veteen sekoittuneena. Myös järvillä sinilevää on havaittu viime viikkoa enemmän, mutta edelleen vähemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan kesää.

Suomen eteläisillä ja lounaisilla merialueilla sinilevää on runsaasti veteen sekoittuneena

Suomen rannikolta sinilevähavaintoja on ilmoitettu Järvi-meriwikiin paikoitellen Suomenlahdelta, Saaristomereltä ja Selkämereltä. Kansalaishavaintoja sinilevästä on ilmoitettu myös Vaasan seudulta.

”Sinilevää on runsaasti veteen sekoittuneena laajalla alueella Suomenlahdella, Itämeren pääaltaan pohjoisosassa ja Saaristomeren sekä Ahvenanmaan eteläpuolisilla avomerialueilla. Satelliittikuvien perusteella myös Selkämeren ulapalla on sinilevän määrä lisääntynyt”, sanoo tutkija Sirpa Lehtinen Suomen ympäristökeskuksesta.

Myös Alg@line-mittaustulosten perusteella sinilevien määrä on noussut viime viikosta Helsingin ja Travemünden sekä Helsingin ja Tukholman välisillä M/S Finnmaidin ja M/S Silja Serenaden laivareiteillä.

Meriveden pintalämpötila Ilmatieteen laitoksen mukaan on Perämeren ulapalla pääosin noin 11-16 °C, Selkämerellä 13-14 °C, Saaristomerellä 15-18 °C ja Suomenlahdella 14-17 °C.

Järvillä sinilevä runsastunut, mutta sitä esiintyy edelleen vähemmän kuin ajankohtana tyypillisesti

Järvillä sinilevää on havaittu viime viikkoa enemmän. Sinilevää on havaittu 33 valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikalla. Runsaasti sinilevää on havaittu kahdeksalla havaintopaikalla. Erittäin runsaita sinileväkukintoja ei ole havaittu valtakunnallisen seurannan havaintopaikoilla. Kansalaisilta on saatu järviltä lisäksi viitisenkymmentä sinilevähavaintoa, joista valtaosassa levää on havaittu vähän.

"Tällä hetkellä sinilevää on edelleen järvillä vähemmän kuin tyypillisesti tässä vaiheessa kesää. Mikäli lämmin ja tyyni sääjakso jatkuu, sinilevien pintakukintojen runsastumisen todennäköisyys kasvaa", sanoo ryhmäpäällikkö Marko Järvinen Suomen ympäristökeskuksesta.

Järvillä sinilevää ja pintakukintoja tavataan tavallisesti runsaimmin elokuun alkuviikkoina ja esiintyminen painottuu runsasravinteisiin järviin.

Järvissä pintavesien lämpötilat ovat yhdestä kolmeen astetta ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa viileämpiä. Etelä- ja Keski-Suomessa pintalämpötilat ovat monissa järvissä 17-19 °C ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa 16-17 °C. Lapissa pintaveden lämpötilat ovat edelleen alle 16 °C.

Sinileväiseen veteen on aina syytä suhtautua varoen

Sinilevää sisältävään veteen on syytä suhtautua aina siten, että se saattaa aiheuttaa terveyshaittaa. Sinilevätilanne järvien ja meren rannoilla voi vaihdella lyhyidenkin etäisyyksien välillä ja muuttua samallakin paikalla yhden päivän aikana. Myrkytysepäilyissä hakeudutaan lääkäriin ja viedään eläin eläinlääkäriin.

Näin tunnistat sinilevän

Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja. Erittäin runsaana esiintyessään sinilevä voi muodostaa maalia tai hernekeittoa muistuttavan leväpuuron, joka rantavesiin ja rannalle ajautuessaan voi muuttua räikeän turkoosiksi.

Jos levämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen, kyseessä voi olla sinilevä. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Vesilasissa sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa.

Ilmoita levähavaintosi Järvi-meriwikiin

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Järvi-meriwikissä kansalaisetkin voivat perustaa omia havaintopaikkoja ja tallentaa niille sinilevähavaintoja järviltä ja rannikkoalueilta. Myös yksittäisiä havaintoja ja havaintoa tukevia kuvia voi lähettää eri vesistöillä liikkuessaan. Havainnot voi toimittaa älypuhelimissakin toimivan Havaintolähetti-sovelluksen avulla. Ilmoitetut havainnot näkyvät valtakunnallisella levätilannekartalla ja tukevat valtakunnallista levätilanteen arviointia. Myös havainnot siitä, että sinilevää ei ole, ovat tärkeitä.

Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kunnat ja kaupungit, joten runsaasta sinileväesiintymästä uimarannalla kannattaa ilmoittaa kyseisen kunnan terveydensuojeluviranomaisille.

Suomen ympäristökeskus tiedottaa yleisestä valtakunnallisesta sinilevätilanteesta viikoittain joka torstai kesäkuun alusta elokuun loppuun saakka. Merialueiden osalta tiedotus koskee pääasiassa avomerialueita.


Leväkukintojen riskiarvio:

Valtakunnallinen levätiedotus

Kuvia

Lisätietoja

(Puhelimitse klo 13–15)

Sisävesiltä

Ryhmäpäällikkö Marko Järvinen, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 0295 251 241, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Merialueilta

Sinilevätilanne merialueilla

Tutkija Sirpa Lehtinen, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 0295 251 353, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Itämeren tila

Erikoistutkija Seppo Knuuttila, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 0295 251 286, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Viestintä

Viestintäharjoittelija Ville Jäppinen, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 0295 252 095, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: