Tekoälypalvelut vesisektorilla (AI Vesi360)
Hanke | Julkaistu: 30.6.2020

Lyhytosoite:  syke.fi/hankkeet/AIVesi360 Tavoitteet Tavoitteen on tutkia tekoälyn hyödyntämistä: Ennustamisessa (vedenkorkeus): Korvaako tekoäly perinteisiä mallinnusmenetelm...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Tekoälypalvelut vesisektorilla (AI Vesi360)
Vesiviisaan bio- ja kiertotalouden kannusteet (KIERRE)
Hanke | Julkaistu: 3.5.2019

Puhdas makea vesi on ihmistoiminnan kannalta eräs keskeisimmistä luonnonvaroista. Vedellä ja vesiekosysteemeillä on myös kiinteät yhteydet ruoan ja energian tuotantoon. Maailmanlaajuisesti tarkastelt...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vesiviisaan bio- ja kiertotalouden kannusteet (KIERRE)
Ekosysteemilähtöinen arktinen merialuesuunnittelu - ARKMAS
Hanke | Julkaistu: 12.6.2018

Hankkeen tavoitteena on tuottaa työkaluja arktisen alueen kestävään kehittämiseen. Hankkeessa luodaan tiekartta ekosysteemilähtöiseen arktiseen merialuesuunnitteluun ja kartoitetaan miten laajojen ym...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ekosysteemilähtöinen arktinen merialuesuunnittelu - ARKMAS
Paikkatietoalusta (PTA)
Hanke | Julkaistu: 13.2.2018

Paikkatietoalusta-hankeen (2017-2019) tarkoituksena oli yhtenäistää valtion, maakuntien ja kuntien paikkatiedot ja tuoda ne myös yritysten ja yhteisöjen saataville. Tavoitteena oli yhtenäistää ja par...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Paikkatietoalusta (PTA)
Copernicus Global Land Lot 2 (C-GLOPS2)
Hanke | Julkaistu: 6.2.2018

Copernicus Global Land Lot 2 on osa Copernicus Global Land –palvelua, teemana kryosfääri ja vesi. Copernicus –ohjelman yksi päätavoite on tarjota tietoa niin tiedeyhteisölle kuin muille sidosryhmille...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Copernicus Global Land Lot 2 (C-GLOPS2)
Monilähteisen kaukokartoitusdatan käyttö Euroopan lumipeitteen kartoittamisessa - menetelmäkehityksen polttopisteessä erityisesti Sentinel-1 SAR
Hanke | Julkaistu: 14.2.2018

Projektissa kehitetään monilähteisen (optinen ja erityisesti SAR) kaukokartoitusdatan yhteyskäyttöä lumipeittteen kartoittamiseksi Euroopan alueella. Tavoitteena on algoritmi, joka yhdistää lumen alu...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Monilähteisen kaukokartoitusdatan käyttö Euroopan lumipeitteen kartoittamisessa - menetelmäkehityksen polttopisteessä erityisesti Sentinel-1 SAR
Arktiset ympäristöhavainnot (AHA)
Hanke | Julkaistu: 6.9.2016

Arktiset ympäristöhavainnot –hankkeen pitkäaikaistavoitteena on vahvistaa paikallisen ympäristötiedon saatavuutta sekä hyödyntämistä eri tasoilla, ml. paikallisen ja kansallisen tason päätöksenteos...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Arktiset ympäristöhavainnot (AHA)
Välittäjäorganisaatiot energia-alan murroksessa – markkinoiden luominen kestäville energiaratkaisuille (TRIPOD)
Hanke | Julkaistu: 23.9.2015

TRIPOD on Aalto-yliopiston johtama konsortiohanke, jossa ovat mukana Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskus ja SYKE. Hankkeessa tutkitaan välittäjäorganisaatiota energia-alan murroksessa. ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Välittäjäorganisaatiot energia-alan murroksessa – markkinoiden luominen kestäville energiaratkaisuille (TRIPOD)
Vaikutusten arviointi puutteellista lainvalmistelussa
Tiedote | Julkaistu: 12.6.2014

Vaikutusten arviointia pidetään keskeisenä asiana, kun tehdään merkittäviä yhteiskunnallisia päätöksiä. Lainvalmistelussa vaikutusten arviointi kulkee kuitenkin enemmin sivujuonteena kuin systemaattis......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Vaikutusten arviointi puutteellista lainvalmistelussa
Tutkimus & kehittäminen > Ilmastonmuutos > Vaikutusten arviointi puutteellista lainvalmistelussa
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Vaikutusten arviointi puutteellista lainvalmistelussa
Tutkimus & kehittäminen > Luonto > Vaikutusten arviointi puutteellista lainvalmistelussa
Tutkimus & kehittäminen > Rakennettu ympäristö > Vaikutusten arviointi puutteellista lainvalmistelussa
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Vaikutusten arviointi puutteellista lainvalmistelussa
Valosaasteesta ensimmäinen kattava tietoteos
Tiedote | Julkaistu: 14.10.2013

Keinovalaistuksen lisääntyminen on muokannut maisemia enemmän kuin mikään muu ympäristömuutos viimeisen sadan vuoden aikana. Tätä yllättävän vähälle huomiolle jäänyttä muutosta käsitellään uudessa tie......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Valosaasteesta ensimmäinen kattava tietoteos
Tutkimus & kehittäminen > Rakennettu ympäristö > Valosaasteesta ensimmäinen kattava tietoteos