Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Puupohjaisilla uusilla Materiaaleilla tehoa metsätalouden Vesiensuojeluun ja vesistökunnostuksiin (PuuMaVesi)

+ Näytä tiedot

Hankkeen perustiedot

Kuusenrangoista tehtyjä nippuja esiasennettuna laskeutusalttaaseen PuuMaVesi-hankkeen pilottikohteessa. Kuva: Kari-Matti Vuori
Kuusenrangoista tehtyjä nippuja esiasennettuna laskeutusaltaaseen PuuMaVesi-hankkeen pilottikohteessa. © Kuva: Esko Keskinen

AJANKOHTAISTA

Tutustu hankkeeseen Metsämme-messuilla 27-28.4.2019 Jyväskylän palviljongissa. Vapaa pääsy.

Puumavesi-hankkeen esite (2019, pdf, 800 kt)

Kari-Matti Vuori esittelee hanketta Metsä Groupin tekemällä videolla vuonna 2018 Savitaipaleella

Seuraa hanketta Twitterissä #Puumavesi

Puuaines puhdistamaan metsätalouden valumavesiä (tiedote 18.9.2018)

Puumavesi-hankkeessa tutkitaan puuta hyödyntävän uuden biologisen vesiensuojelumenetelmän tehoa useilla metsätalousalueilla Keski-Suomessa ja Etelä-Karjalassa. Samaa menetelmää voitaisiin jatkossa soveltaa myös maatalouden, hule- ja jätevesien sekä turvetuotannon ja kaivannaistoiminnan vedenpuhdistuksessa, vesistökunnostuksissa, vesi- ja rantaluontotyyppien elinympäristökunnostuksissa sekä rapu- ja kalataloudellisissa kunnostuksissa.
Oheisessa Metsä Groupin tekemässä videossa johtava tutkija Kari-Matti Vuori esittelee hanketta Savitaipaleella.

Metsätalouden vesiensuojeluun kaivataan entistä tehokkaampia menetelmiä, koska metsäbiomassan tehostuva käyttö yhdessä ilmastomuutoksen kanssa voi lisätä ravinteiden, humusaineiden ja elohopean vesistökuormitusta.

Hallituksen kärkihanke -logo
 

Tavoitteet

Hankkeen pitkän aikavälin tavoite on tehostaa hajakuormituksen vesiensuojelua sekä vesiluontotyyppien ekosysteemipalveluja uuden luonnonmukaisen, kustannustehokkaan menetelmän avulla. Tavoitteen saavuttamiseksi kehitetään

a) Uudenlainen ja ekologisesti kestävä vesiensuojelumenetelmä, sovelluskohteinaan metsätalouden ohella myös mm. maatalouden, hulevesien, jätevesien (jälkipuhdistusympäristöt), turvetuotannon ja kaivannaistoiminnan vedenpuhdistus.

b) Menetelmä metsätalouden luonnonhoitohankkeisiin ym. vesi- ja rantaluontotyyppien elinympäristökunnostuksiin sekä rapu- ja kalataloudellisiin kunnostuksiin.

Puumavesi-hankkeen seminaarissa Kari-Matti Vuori SYKEstä
Kari-Matti Vuori (SYKE) Puumavesi-hankkeen aloitusseminaarissa 31.10.2018.

Menetelmä

Rannoille ja uomaan kulkeutuneen kuolleen puuaineksen on havaittu puhdistavan vettä, lisäävän vesiluonnon monimuotoisuutta ja parantavan kalakantojen tilaa. PuuMaVesi-hanke hyödyntää tätä ilmiötä kehittämällä hakkuutähde- ja pienpuuaineksesta erilaisia prototyyppejä, mm. risu- ja rankatukkeja, joita asetetaan ojiin, laskeutusaltaisiin ja puroihin. Veteen uponneen puuaineksen pinnoilla alkaa kasvaa bakteereja, leviä ja sienirihmastoa. Tämän päällyskasvuston ja sitä hyödyntävän eliöstön kykyä suodattaa vedestä epäpuhtauksia tutkitaan kenttäkokein.

Tulossa uusi opas ja toimintamalli

Hankkeen lopputuotteena on opas uuden biologisen menetelmän soveltamisesta metsätalouden vesiensuojelussa sekä luonnonhoitohankkeissa ja suunnittelussa.

Hanke tuottaa myös uudenlaisen toimintamallinmetsä- ja ympäristöalan yhteistyölle vesienhoidossa ja vesistökunnostuksissa.

Rahoitus ja yhteistyökumppanit

Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta 230 000 eurolla osana hallituksen kärkihanketta ”Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön”. Muita rahoittajia ovat mm. Metsä Group sekä Savitaipaleen kunta. SYKEn lisäksi hankkeessa ovat mukana Suomen Metsäkeskus, Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteen laitos, Luonnonvarakeskus ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto (POKE). Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Metsä Group taustayhteisöineen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä yksityiset metsätalousyrittäjät.

Lisätietoja

Johtava tutkija Kari-Matti Vuori, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 754, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Erikoistutkija Saija Koljonen, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 791, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tämän sivun lyhytosoite: www.syke.fi/hankkeet/PuuMaVesi

Julkaistu 17.9.2018 klo 12.26, päivitetty 26.4.2019 klo 13.59

Kohderyhmä: