Innovatiivista, haitatonta ja hyväksyttävää malminetsintäteknologiaa (INFACT)

Innovatiivista, haitatonta ja hyväksyttävää malminetsintäteknologiaa (INFACT)

 

INFACT_logo
 

Sivun lyhytosoite: www.syke.fi/hankkeet/infact

INFACT on kansainvälinen EU-rahoitteinen projekti, jossa tutkitaan uusia, vähemmän häiriötä aiheuttavia malminetsintämenetelmiä. Projekti pyrkii rakentamaan yhteisen ymmärryksen hyvistä käytännöistä ja menetelmistä niin ympäristöllisesti kuin sosiaalisestikin. Nämä opit on tarkoitus hyödyntää ja ottaa käytännön standardeiksi koko EU:n laajuisesti.

Hankkeen koealueet sijaitsevat Suomessa, Saksassa ja kahdella alueella Espanjassa. Suomessa kokeillaan uusia malminetsintämenetelmiä Sodankylän ja erityisesti Sakatin malmiesiintymän alueella.

INFACT on ensimmäinen EU-laajuinen hanke, joka mahdollistaa uusien teknologioiden kokeilemisen ja niiden toimivuuden arvioinnin realistisissa olosuhteissa. Projektin kolmella vertailualueella on tarkoitus päästä rakentavaan vuoropuheluun paikallisten yhteisöjen ja päätöksentekijöiden kanssa sekä tehdä tiivistä yhteistyötä alueellisten viranomaisten ja kaivosyhtiöiden kanssa. Uusia teknologioita kokeillaan helikoptereiden, lentokoneiden ja kauko-ohjattavien ilma-alusten avulla.

Suomesta hankkeessa ovat mukana Oulun yliopisto, Suomen ympäristökeskus ja Itä-Suomen yliopisto. Hankkeessa on mukana yhteensä 17 organisaatiota: tutkimuslaitoksia, yliopistoja, yrityksiä ja verkostoja seitsemästä eri maasta. Hanketta koordinoi saksalainen Helmholtz Institute Freiberg for Resource Technology (HIF), joka kuuluu Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorfin tutkimuskeskukseen.

Raw_material_exploration
Hankkeessa tutkitaan malminetsinnän uusia keinoja.

Lisätietoja
Erikoistutkija Sari Kauppi, Suomen ympäristökeskus
Syke, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 15.11.2017 klo 8.29, päivitetty 5.3.2024 klo 14.49

Kohderyhmä: