Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Suomen pölyttäjähyönteiskantojen tila, seuranta ja hyönteispölytyksen taloudellinen merkitys maataloudelle (PÖLYHYÖTY)

+ Näytä tiedot

Hankkeen perustiedot

Kansainvälisen Luontopaneelin (IPBES) vuonna 2016 julkaiseman raportin mukaan pölyttäjäkantojen heikkeneminen uhkaa maailmanlaajuisesti sekä luonnon- että viljelykasvien pölytystä, ja voi siten heikentää luonnonkasvien siementuotantoa ja viljelykasvien satotasoja. EU on käynnistänyt yhteisen aloitteen pölyttäjien tilan parantamiseksi. Tarve pölytyspalveluiden turvaamiseksi osana kestävää maataloutta on tunnistettu myös Suomen julkisessa keskustelussa.

Hankkeessa vastataan kolmeen keskeiseen tietotarpeeseen hyönteisten pölytyspalveluista keskittyen niiden tarjontaan, kehitykseen ja taloudelliseen arvoon koko maan mittakaavassa. Näihin tietotarpeisiin vastataan hankkeessa seuraavien kolmen työpaketin (TP) kautta:

TP1: Pölyttäjähyönteisten kantojen tila ja kehitys Suomessa (Juha Pöyry).

TP2: Seurantamenetelmät ja esitys kansallisen pölyttäjäseurannan järjestämiseksi (Janne Heliölä).

TP3: Mehiläispölytyksen tarjonta maatalousalueilla ja hyönteispölytyksen taloudellinen arvo (Mikko Kuussaari).

 

Hanke järjesti 27.4. Helsingissä koulutustilaisuuden kimalaisseurannan käynnistämisestä (TP2). Tilaisuudessa annettiin perustiedot hankkeen tavoitteista ja eri kimalaislajien määrittämisestä, sekä ohjeistettiin miten seurantaa käytännössä tehdään. Alla on ladattavissa tilaisuuden Powerpoint-materiaalit sekä videoidut esitykset.

Kimalaisseurannan (TP2) tulokset vuodelta 2019 on raportoitu täällä:

Alta voit ladata kaikki kimalaisseurannassa tarvittavat määritys- ja havainnointiohjeet, maastolomakkeen sekä tallennuspohjan havainnoille. Voit pyytää toimittamaan näitä myös postitse (ota yhteyttä: janne.heliola@ymparisto.fi).

 

Lisätietoja:

Juha Pöyry, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0295 251 534.

 

Julkaistu 7.3.2019 klo 17.22, päivitetty 10.2.2020 klo 8.44