Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Suomen pölyttäjähyönteiskantojen tila, seuranta ja hyönteispölytyksen taloudellinen merkitys maataloudelle (PÖLYHYÖTY)

Kansainvälisen Luontopaneelin (IPBES) vuonna 2016 julkaiseman raportin mukaan pölyttäjäkantojen heikkeneminen uhkaa maailmanlaajuisesti sekä luonnon- että viljelykasvien pölytystä, ja voi siten heikentää luonnonkasvien siementuotantoa ja viljelykasvien satotasoja. EU on käynnistänyt yhteisen aloitteen pölyttäjien tilan parantamiseksi. Tarve pölytyspalveluiden turvaamiseksi osana kestävää maataloutta on tunnistettu myös Suomen julkisessa keskustelussa.

Hankkeessa vastataan kolmeen keskeiseen tietotarpeeseen hyönteisten pölytyspalveluista keskittyen niiden tarjontaan, kehitykseen ja taloudelliseen arvoon koko maan mittakaavassa. Näihin tietotarpeisiin vastataan hankkeessa seuraavien kolmen työpaketin (TP) kautta:

TP1: Pölyttäjähyönteisten kantojen tila ja kehitys Suomessa (Juha Pöyry).

TP2: Seurantamenetelmät ja esitys kansallisen pölyttäjäseurannan järjestämiseksi (Janne Heliölä).

TP3: Mehiläispölytyksen tarjonta maatalousalueilla ja hyönteispölytyksen taloudellinen arvo (Mikko Kuussaari).

 

Pölyttäjähyönteisten tilan kehitystä (TP1) koskevat tulokset valmistuvat valtaosin vasta vuoden 2021 aikana. Alla on auki klikattavissa kaksi tuloskuvaajaa: A) Mehiläishoitajien Liiton jäsenten (yhtenäinen viiva; vasen asteikko) ja heidän mehiläispesiensä (katkoviiva; oikea asteikko) lukumäärät, sekä B) yö- ja päiväperhosten kokonaismäärien kehitys.

Pölyttäjämäärät
 

Kimalaisseurantaan (TP2) liittyen alla on ladattavissa 19.4.2.2019 koulutustilaisuuden Powerpoint-materiaalit ja videoidut esitykset. Keväällä 2020 vastaava koulutus järjestettiin korona-epidemian vuoksi kahtena pienimuotoisena maastoretkeilynä (18.4.2020).

Kimalaisseurannan (TP2) tulokset vuosilta 2019 ja 2020 on raportoitu täällä:

Alta voit ladata kaikki kimalaisseurannassa tarvittavat määritys- ja havainnointiohjeet, maastolomakkeen sekä tallennuspohjan havainnoille. Voit pyytää toimittamaan näitä myös postitse (ota yhteyttä: janne.heliola@ymparisto.fi).

Här finns anvisningar och blanketter för uppföljning av humlor också på svenska:

Tarhamehiläisen tarjoamaa pölytyspalvelua (TP3) koskevia tulostietoja on tähän mennessä julkaistu täällä:

 

Lisätietoja:

PÖLYHYÖTY -hanke: Juha Pöyry, etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. 0295 251 534.

Kimalaisseuranta: Janne Heliölä, etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. 0400 148 654

Julkaistu 7.3.2019 klo 17.22, päivitetty 30.3.2021 klo 10.09