Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Suomen pölyttäjähyönteiskantojen tila, seuranta ja hyönteispölytyksen taloudellinen merkitys maataloudelle (PÖLYHYÖTY)

Kansainvälisen Luontopaneelin (IPBES) vuonna 2016 julkaiseman raportin mukaan pölyttäjäkantojen heikkeneminen uhkaa maailmanlaajuisesti sekä luonnon- että viljelykasvien pölytystä, ja voi siten heikentää luonnonkasvien siementuotantoa ja viljelykasvien satotasoja. EU on käynnistänyt yhteisen aloitteen pölyttäjien tilan parantamiseksi. Tarve pölytyspalveluiden turvaamiseksi osana kestävää maataloutta on tunnistettu myös Suomen julkisessa keskustelussa.

Hankkeessa vastataan kolmeen keskeiseen tietotarpeeseen hyönteisten pölytyspalveluista keskittyen niiden tarjontaan, kehitykseen ja taloudelliseen arvoon koko maan mittakaavassa. Näihin tietotarpeisiin vastataan hankkeessa seuraavien kolmen työpaketin (TP) kautta:

TP1: Pölyttäjähyönteisten kantojen tila ja kehitys Suomessa (Juha Pöyry).

TP2: Seurantamenetelmät ja esitys kansallisen pölyttäjäseurannan järjestämiseksi (Janne Heliölä).

TP3: Mehiläispölytyksen tarjonta maatalousalueilla ja hyönteispölytyksen taloudellinen arvo (Mikko Kuussaari).

 

Kimalaisseurantaan (TP2) liittyen alla on ladattavissa 19.4.2.2019 koulutustilaisuuden Powerpoint-materiaalit ja videoidut esitykset. Keväällä 2020 vastaava koulutus järjestettiin corona-epidemian vuoksi kahtena pienimuotoisena maastoretkeilynä (18.4.2020).

Kimalaisseurannan (TP2) tulokset vuodelta 2019 on raportoitu täällä:

Alta voit ladata kaikki kimalaisseurannassa tarvittavat määritys- ja havainnointiohjeet, maastolomakkeen sekä tallennuspohjan havainnoille. Voit pyytää toimittamaan näitä myös postitse (ota yhteyttä: janne.heliola@ymparisto.fi).

Här finns anvisningar och blanketter för uppföljning av humlor också på svenska:

 

Lisätietoja:

PÖLYHYÖTY -hanke: Juha Pöyry, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0295 251 534.

Kimalaisseuranta: Janne Heliölä, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0400 148 654

 

Julkaistu 7.3.2019 klo 17.22, päivitetty 8.5.2020 klo 14.32