Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Valmistavan teollisuuden uusiutuminen kohti kestävää kierto-biotaloutta ja johtopäätökset innovaatiopolitiikalle (RECIBI)

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteina on

  1. Ymmärtää paremmin kiertotalouden mahdollisuuksia valmistavan teollisuuden kestävässä uusiutumisessa, keskittyen biopohjaisiin teollisuuden aloihin ja uusiin arvoketjuihin.
  2. Tuottaa uusia havaintoja innovaatiopolitiikan roolista siirtymisessä kohti kestävää kierto-biotaloutta Suomessa ja Ruotsissa.
  3. Tehdä politiikkasuosituksia uusiin havaintoihin ja kansainvälisiin kokemuksiin liittyen.

Hankkeessa vastataan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

  • Mitä yhtäläisyyksiä ja eroja löytyy Suomen ja Ruotsin valmistavan teollisuuden uusiutumisessa innovatiivisten biopohjaisten arvoketjujen ja materiaalien kautta, ja miten valmistavan teollisuuden uusiutumisen kestävyyttä voidaan analysoida ja dokumentoida?
  • Kuinka valmistavan teollisuuden innovatiivinen ja kilpailukykyinen uusiutuminen uusien arvoketjujen ja liiketoimintamallien kautta voi myötävaikuttaa kierto-biotalouden syntymiseen, ja mitä haasteita ja mahdollisuuksia nykyiset ja odotetut kiertotalouden ohjauskeinot luovat valmistavan teollisuuden uusiutumiselle?
  • Miten uusiutumisen alueelliset ympäristö-, talous- ja sosiaalihyödyt voidaan todentaa tai arvioida mikro- ja makrotasoilla?
  • Mitä haasteita valmistavan teollisuuden uusiutumisen esittää innovaatiopolitiikalle ja sen koherenssille muiden politiikanlohkojen kanssa (esim. ympäristöpolitiikka, verotus, liikennepolitiikka) Suomessa ja Ruotsissa?
  • Mihin tulisi Suomen ja Ruotsin innovaatiopolitiikkojen kohdistua myötävaikuttaakseen tehokkaasti valmistavan teollisuuden uusiutumiseen kohti kiertotaloutta, ja mitä oppeja voidaan saada maiden välisiä eroja tarkastelemalla ja kansainvälisesti, erityisesti Alankomaista?

Hanke toteutetaan viiden työpaketin kautta:

Työpaketti 1: Tapaustutkimusten tarkennus ja analyyttinen kehikko

Työpaketti 2: Kestävä uusiutuminen arvoketjujen ja liiketoimintamallien kautta

Työpaketti 3: Kestävyys innovaatiokompetenssina

Työpaketti 4: Innovaatiopolitiikka kiertotaloussuuntautuneelle uusiutumiselle

Työpaketti 5: Synteesi, viestintä ja hallinto

 

Lisätietoja

Erikoistutkija Riina Antikainen, Suomen ympäristökeskus (SYKE), etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hankkeesta ja sen tuotoksista on laajempi kuvaus sen englanninkielisellä internet-sivulla: Renewal of manufacturing towards a sustainable circular bioeconomy and implications for innovation policy (RECIBI)

Julkaistu 2.1.2015 klo 12.28, päivitetty 16.2.2018 klo 18.20