Nuoret kaupunki- ja aluesuunnittelussa - yhteinen ja sukupolvien välinen oppiminen kestävyysmuutoksen vauhdittajana (URGENT)

kadullakulkijat

 

AJANKOHTAISTA

Tiedote 28.8.2023: Koulun ja suunnittelijoiden yhteistyöstä tukea kestävän yhteiskunnan rakentamiseen


Raporttimme "Nuorten osallistuminen kaupunki- ja aluesuunnitteluun oppitunneilla - Muistilista koulun ja suunnitteluorganisaation kohtaamiseen" ehdottaa ajattelu- ja toimintatapaa koulun ja kaupunki- ja aluesuunnittelun yhteistyöhön. Se sisältää tutkimukseemme pohjautuvia suuntaviivoja, esimerkkejä ja vinkkejä siihen, miten koulut ja suunnittelu voivat pyrkiä löytämään paikallisesti toimivia yhteistyömahdollisuuksia ja käydä läpi yhteistyössä huomioon otettavia asioita. Muistilista on suunnattu erityisesti opettajille, rehtoreille ja suunnittelun edustajille. 

Hankkeen toimintasuositukset viitoittavat erityisesti valtionhallinnon työtä hallinnoliset rajat ylittävän yhteistyön helpottamiseksi. 

Viimeisimmät artikkelit:

Oinonen, I., Seppälä, T., Paloniemi R. 2023. How does action competence explain young people’s sustainability action? Environmental Education Research. 

Oinonen, I. & Paloniemi, R. 2023. Understanding and measuring young people’s sustainability actions. Journal of Environmental Psychology.

Suomen Akatemian rahoittama URGENT-projekti (9/2019-8/2023) saattaa yhteen kaupunki- ja maakuntatason suunnittelun sekä perus- ja lukiokoulutuksen. Tavoitteenamme on kestävän kehityksen kasvatusta uudistamalla tukea nuorten osallisuutta sekä yhteiskunnan ja demokratian kehittymistä kohti kestävyyttä.

Rakennamme ensin teoriaperustan sen tarkastelulle, miten sukupolvia yhteen tuova ja toimintaan keskittyvä kestävän kehityksen kasvatus voi kannustaa kestävyyttä edistävää toimintaa. Tarkastelemme, miten tällaisen kestävyyskasvatuksen hankkeita on tähän mennessä arvioitu.

Seuraavaksi tutkimme suunnitteluprosesseja oppimisen, osallisuuden ja kestävyyden edistämisen kannalta. Etsimme tapoja ylittää tiedolliset ja institutionaaliset esteet nuorten osallistumisessa suunnitteluun ja sukupolvien väliseen, toimintakeskeiseen kasvatukseen. Tutkimme, millaisia oppimismahdollisuuksia suunnittelun prosessit voivat tarjota koululaisille, opettajille, kaupunkien ja alueiden suunnittelijoille sekä mukana oleville tutkijoille, kun prosessit toteutetaan eri toimijoiden välisenä vuoropuheluna. Selvitämme, miten heitä voidaan tukea kestävyyden edistämisessä tarvittavien valmiuksien ja toimijuuksien kehittämisessä.

Kolmanneksi kehitämme tapoja arvioida kestävän kehityksen oppimista ja sen tuloksia. Kysymme, miten oppilaat, opettajat ja suunnittelijat kokevat toteuttamansa yhteisluomisen prosessin, yhteisen oppimisen ja vaikutukset kestävyyden edistymiseen. Muodostamme tapoja arvioida yksilöiden refleksiivisyyttä, valtaistumista ja toimijuuksia. Lopulta selvitämme, onko URGENT saanut aikaan pysyviä muutoksia yksilöiden ajattelussa ja toiminnassa sekä instituutioiden tasolla.

URGENT perustuu osallistavaan toimintatutkimukseen. Tutkimustulosten laatua, käytettävyyttä ja skaalautuvuutta varmistamassa on alueellisesti ja kansallisesti vaikutusvaltaisten toimijoiden kehittäjäyhteisö, URGENT Hub. Lisäksi teemme yhteistyötä kansainvälisten tutkimuskumppaniemme kanssa.

Schools meet society - seminaarin 11.9.2020 materiaalit

Julkaistu 10.9.2019 klo 11.02, päivitetty 3.4.2024 klo 10.38

Kohderyhmä: