Vesivarojen mittausten ja havainnoinnin digitalisaatio - Uusien mittausteknologioiden älykäs hallinta (VEMIDI)

Tausta

Hallituksen kärkihankeYmpäristömittauksiin liittyvä teknologia on kehittynyt viime aikoina merkittävästi mahdollistaen uusia tapoja tuottaa tietoa. Eri menetelmillä tuotettu data ei kuitenkaan ole yhteismitallista vaan vaatii kehittynyttä datan- ja laadunhallintaa. Tällaisen heterogeenisen datan käsittelyyn kykenevälle järjestelmälle on suuri kysyntä maailmalla. Hanke on osa hallituksen sinisen biotalouden kärkihanketta.

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa ja demonstroida uusia teknologioita ja mittausmenetelmiä integroidussa ympäristömonitorointijärjestelmässä. Järjestelmä mahdollistaa eri datalähteiden yhteiskäytön (interoperability) ja kokoaa arvoketjun sensoreista palveluihin vesivara- ja vesiturvallisuuden palveluiden alueella. Uusi osaaminen mahdollistaa kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisen.

Hankkeessa dataa tuotetaan uusilla älykkäillä ja kustannustehokkailla mittalaitteilla, miehittämättömillä ilma-aluksilla (drooneilla) ja lisäksi hyödynnetään kansalaisten sekä muiden toimijoiden tuottamaa tietoa. Rajapinnat mahdollistavat digitaalisten järjestelmien kytkennät ja datan analysoinnissa käytetään kehittyneitä laskentamenetelmiä sekä koneoppimista. FWF identifioi ja valitsee soveltuvia yhteistyökumppaneita ja kohdemaita hankkeessa demonstroidun teknologian viennin edistämiseen. Esimerkiksi Kiinan ja Keski-Aasian markkinat ovat mielenkiintoiset vesivarojen mittausten sovelluksille.

Hankkeen osana tullaan järjestämään vedenlaadun mittauksiin ja laadunvarmistukseen liittyviä demonstraatioita hankkeen toteuttajien ja yhteistyöyritysten toimesta.

Työpaketit

  1. Järjestelmätoteutus
  2. Sensorit ja datalähteet
  3. Algoritmipalvelut
  4. Liiketoiminnan kehittäminen

Lisätietoja

Projektipäällikkö Joonas Kahiluoto, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
puh. +358 50 320 9965

Julkaistu 25.1.2019 klo 13.22, päivitetty 3.4.2024 klo 10.25