Zonationin käyttö Suomessa

Zonation-ohjelmisto tukee kestävää maankäytön suunnittelua

Z-logo

Zonation-ohjelmisto on ekologiseen tietoon perustuvan päätöksenteon apuväline. Sen avulla pystytään tekemään kiinnostuksen kohteena olevan alueen paikkatietoihin ja muuhun tietoon perustuvia analyysejä. Se on hyvä apuväline etenkin ekologiaan pohjaavaan maankäytön suunnitteluun sekä sovelluksiin suojelualuesuunnittelussa ja ekologisten haittavaikutusten välttämisessä.

Zonation-ohjelmisto on kehitetty Helsingin yliopistossa, ja sitä on käytetty Suomen lisäksi myös laajalti kansainvälisesti. Sitä hyödynnetään sekä tutkimuksessa että käytännön maankäyttöön ja luonnonsuojeluun liittyvissä kysymyksissä.

 

AJANKOHTAISTA

Uusia Zonation-aiheisia julkaisuja

  • METSO-tilannekatsaus 2022 : Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008–2025. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-734-1 (Anttila, Koskela, Aapala, Muttilainen (toim.) Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 65/2023. Luonnonvarakeskus.)

  • National high-resolution conservation prioritisation of boreal forests https://doi.org/10.1016/j.foreco.2023.121079 (Mikkonen, Leikola, Lehtomäki, Halme, Moilanen. Forest Ecology And Management. 6 June 2023)

  • Input data resolution affects the conservation prioritization outcome of spatially sparse biodiversity features https://doi.org/10.1007/s13280-023-01885-6 (Tanhuanpää, Mikkonen, Kujala, Heinaro, Mäyrä & Kumpula. AMBIO. 2 June 2023)

  • High focus on threatened species and habitats may undermine biodiversity conservation: Evidence from the northern Baltic Sea https://doi.org/10.1111/ddi.13710 (Virtanen & Moilanen. Diversity and Distributions. 2 May 2023)

Uusi Zonation-ohjelmiston versio julkaistu 18.5.2022

Entistäkin tehokkaampi työkalu luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja maankäytön suunnitteluun. Ohjelmisto on vapaasti saatavilla. Käyttäjille on tarjolla ohjelmiston mukana tuleva käyttöopas sekä harjoitteluaineistot.

Tiedote 21.1.2022

Uusi tutkimus kartoitti alueet, joille merituulivoimaa voidaan rakentaa kannattavasti ilman suuria vahinkoja meriluonnolle

Merituulivoimalle soveltuvia alueita on kartoitettu uudessa tutkimuksessa. Parhaimmilla alueilla tuulivoiman tuotanto on kannattavaa, mutta haitat sekä ihmisille että meriluonnolle pysyvät pieninä. Sopivia alueita löytyi kaikilta merialueilta.

Lisää tietoa löydät:

Zonationin käytön historiaa Suomessa

Ohjelmiston hyödyntäminen Suomessa käytännön suojelutyön tukena alkoi 2000-luvun lopulla, kun Helsingin yliopisto ja Metsähallitus alkoivat tehdä yhteistyötä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSOn) parissa. Syntyi ympäristöministeriön rahoittama Zonation METSOn toteutuksen tukena -projekti, jossa luotu yhteistyömalli on jatkunut tähän päivään asti.

Vuosien varrella tarpeet ja toimintakenttä ovat muuttuneet jonkin verran, mutta alusta asti keskiössä on ollut ajatus siitä, miten Zonation-ohjelmiston käyttö voisi edesauttaa ympäristöhallinnon ja metsähallinnon rajallisten luonnonsuojeluun suunnattujen resurssien suuntaamisessa. Tärkeä yhteistyökumppani onkin ollut tiiviisti projektissa mukana toimiva maa- ja metsätalousministeriö, joka johtaa Suomessa uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön politiikkaa ja rahoittaa luonnonhoidollisia toimenpiteitä metsätalousalueilla.

Vuosien varrella analyysejä on toteutettu räätälöidysti yksittäisille toimijoille kuten Metsähallitukselle ja Suomen metsäkeskukselle sekä koko ympäristöhallinnon tarpeisiin. Priorisointien avulla on selvitetty metsien, soiden, perinnebiotooppien, merialueiden ja maakuntatason monimuotoisuusarvoja sekä Natura 2000 -verkoston arvokkaimpia alueita ja kustannustehokkaimpia ennallistamiskohteita.

Kymmenen vuoden sisällä Suomessa tapahtunut paikkatietoaineistojen avautuminen INSPIRE-direktiivin (2007/2/EC) täytäntöönpanon myötä on laajentanut tulosten käyttäjäkuntaa yksittäisistä tahoista tavalliseen kansalaiseen.

Jos haluat tietää lisää Zonation-ohjelmistosta ja sen käytöstä Suomessa, niin ota yhteyttä

Hiidenportti
Hiidenportin kansallispuisto, Kuhmo © Ninni Mikkonen
 
 
Julkaistu 8.6.2018 klo 13.06, päivitetty 16.6.2023 klo 14.42
Kohderyhmä: