Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Näytteenottoa Vantaanjoesta.jpg
© CWPharma project

Itämeren lääkeainepäästöjen pienentäminen vaatii toimenpiteiden yhdistelmän

Uutinen 21.6.2021
Itämereen päätyvien lääkeainepäästöjen vähentäminen vaatii monien eri toimenpiteiden yhdistelmää. EU:n rahoittaman CWPharma-hanke ehdottaa mm. tiedotuskampanjoita ja jätevedenpuhdistuksen parantamista koko Itämeren alueella. Hanke selvitti lääkeaineiden pitoisuuksia ympäristössä, tunnisti ympäristön kannalta haitallisimpia lääkeaineita ja tuotti suosituksia päästöjen vähentämiseksi. Tarkastelluista 75 lääkeaineesta 12 todettiin riskiyhdisteiksi.

Uusin blogi

Lämpöpumppu hiilen tilalle – mutta mikä aine laitteessa pyörii?

Ilmastotavoitteet puskevat päälle, ja osaksi ratkaisua on nostettu lämpöpumput. Nyt tulisi hankinnoissa osata katsoa ainakin horisonttiin, mieluiten sen ylikin. Lämpöpumppuhankinnoissa kannattaa selvittää, mikä kylmäaine laitteissa pyörii, ettei tule hankkineeksi laitetta, jonka joutuu vaihtamaan uuteen ennen aikojaan, kirjoittavat Annika Johansson ja Tapio Reinikainen Ratkaisuja-blogissaan.

Uusin uutiskirje

Vanha kuusikkorinne.
 

Vesikirje 2/2021

Tuoreimmassa Vesikirjeessä kerrotaan muun muassa siitä, miten luontopohjaisilla ratkaisuilla voidaan lievittää vesiin ja meriin liittyviä riskejä sekä tulvien ennustamisesta tekoälyn avulla. Lisäksi asiaa molekyylibiologisten menetelmien käytöstä monimuotoisuuden tutkimisessa sekä uusi opas kalateiden rakennuttajille.

Kaikki uutiskirjeet

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Ukkospuuskien sateet voivat nostaa vedenpintoja Pohjois-Pohjanmaalla (21.6.) Lue lisää

UUSIN POLICY BRIEF

 

SYKE Policy Brief: Kestävä tulevaisuus rakennetaan kunnissa
Tulevaisuuden elinvoimainen kunta on kestävyysmurroksen edelläkävijä. Hiilineutraalius, kiertotalous ja luontokadon pysäyttäminen on nivottava kunnan maankäytön suunnitteluun ja kaikkeen toimintaan. Arjen kestävät valinnat on tehtävä kuntalaisille helpoiksi.
Kaikki SYKEn Policy Briefit

Uusi julkaisu

 

Kestävän yhdyskuntarakenteen jäljillä – näkökulmia ja ratkaisuja kaupunkien ja maaseutujen suunnittelun haasteisiin
Kaupunkiseutujen sisäiseen muuttoliikenteeseen vaikuttavat ihmisten eri elämänvaiheet.

Suomen jätehuollon menestystarina

Korkealaatuiset jätehuollon ratkaisut ovat edellytys turvallisen ja puhtaan elinympäristön säilymiselle. Tutustu videoon Suomen jätehuollon onnistumisista!

Rakentamisen päästötietokanta

 

Rakentamisen päästötietokanta CO2data.fi tarjoaa puolueetonta tietoa Suomessa käytettävien rakennustuotteiden ilmastovaikutuksista kuten hiilijalan- ja kädenjäljestä, materiaalitehokkuudesta sekä kierrätettävyydestä.

Uusimmat tieteelliset artikkelit ja julkaisut