Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Lahna vedessä
 

Pohjois-Savoon kestävää liiketoimintaa kalataloudesta, luontomatkailusta ja ravinnekierrätyksestä

SYKEn ja Savonia-ammattikorkeakoulun tiedote 11.3.2019
Pohjois-Savossa halutaan edistää kestävää vesiin liittyvää biotaloutta kehittämällä kalataloutta, luontomatkailua, lannan hyödyntämistä ravinteena ja energiana sekä vesi- ja ympäristöosaamisen vaikuttavuutta. Tuloksia esitellään kaikille avoimessa seminaarissa Kuopiossa 12.3. Lue lisää Pohjois-Savon sinisen talouden suunnitelmista

Uusi arvio — joka yhdeksäs Suomen eliölajeista on uhanalainen

Tiedote 8.3.2019
Uusi eliölajien uhanalaisuusarviointi osoittaa Suomen luonnon köyhtyvän edelleen. Arvioiduista yli 22 000 lajista 11,9 % on uhanalaisia, kun edellisessä arvioinnissa osuus oli 10,5 %. Uhanalaisia on kaikissa lajiryhmissä, suhteellisesti eniten linnuissa ja sammalissa. Suurin syy uhanalaistumiseen on lajien elinympäristöjen väheneminen ja laadullinen heikkeneminen. Paljon on tehtävissä uhanalaistumisen pysäyttämisessä, mutta toimilla on kiire. Lue lisää uudesta uhanalaisarviosta

uusin blogi

Emma Terämä ja Leena Kopperoinen: Puita tarvitaan myös tiivistyvään kaupunkiin

Puut lisäävät kaupunkien viihtyisyyttä, ja niillä voi olla merkittävä rooli myös ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Istutettavat puulajit voivat muuttua yllättävästikin nykyisistä. Puulajien valinnassa tulee kiinnittää huomiota lajin hiiltä sitoviin ominaisuuksiin ja lajin tarjoamiin ekosysteemipalveluihin Lue lisää Ratkaisuja-blogista 

Uusin uutiskirje

Ihminen seisoo sateessa
© vesi.fi - vesitilannepalvelu

Vesikirje 1/2019: Ajankohtaista asiaa mm. uudesta vesi.fi-palvelusta, järvien jääpeiteajan lyhentymisestä ja uhanalaisuustarkastelun laajentumisesta sisävesillä. Lue lisää

Kaikki uutiskirjeet

 

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Jokien virtaamat kasvavat viikonloppuna etelä- ja länsirannikolla (23.3.)
Järvien jäät heikkenevät ja jokien jäät lähtevät Etelä- ja Länsi-Suomessa (21.3.)
Etelä- ja Länsi-Suomessa lumen sulamiskausi käynnissä, maan keskiosissa sulaminen alkamassa (20.3.)
Pohjaveden pinnat alhaalla (20.3.) Lue lisää

Uusi julkaisu

Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019

Uusi eliölajien uhanalaisuusarviointi osoittaa Suomen luonnon köyhtyvän edelleen. Arvioiduista yli 22 000 lajista 11,9 % on uhanalaisia, kun edellisessä arvioinnissa osuus oli 10,5 %. Uhanalaisia on kaikissa lajiryhmissä, suhteellisesti eniten linnuissa ja sammalissa. Suurin syy uhanalaistumiseen on lajien elinympäristöjen väheneminen ja laadullinen heikkeneminen. Paljon on tehtävissä uhanalaistumisen pysäyttämisessä, mutta toimilla on kiire. Tutustu uuteen uhanalaisarviointiin

Tapahtumat

Lisää tapahtumia

Näin vaikutamme

Konenäöstä tehoa vieralajien seurantaan 

Drone 416
© Jari Silander

Haitallisia vieraskasvilajeja tunnistetaan ja kartoitetaan konenäön avulla SYKEn ja yhteistyökumppanien kehittämällä menetelmällä. Konenäön avulla säästetään tuhansia euroja, kun vieraslajin esiintymät löydetään ajoissa torjuttavaksi. Lisää 

Poimintoja tieteellisistä artikkeleista