Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesikirje joulukuu 4/2017

12.12.2017 klo 12.00
ihan pihalla Petri Jauhiainen

Peruskoulun oppilaista vesistötutkijoita

Alkuvuodesta käynnistynyt Ihan pihalla! -hanke on saanut jo kymmenet peruskoulut ottamaan vesistöseurannan mukaan opetusohjelmiinsa. Kehitteillä oleva, pelillisyyteen perustuva opetusmalli on helposti otettavissa käyttöön koko maassa, ja siihen kohdistuu myös laajaa kansainvälistä kiinnostusta. Lue lisää

 

Lisää virtaa vaelluskalakantojen elvyttämiseen

kalavirta RIku Lumiaro PIENI

Vaelluskalakantojen elvyttämisessä on otettava huomioon kokonaisuus, johon kuuluvat sekä ihmistoimintojen vaikutukset että vesistön ominaispiirteet. Pelkästään virtaamaa säätelemällä tai vaelluskalojen vaellusta helpottavilla kalatie- ja muilla rakenteilla ei kalakantoja pystytä elvyttämään. Lue lisää

 

Tulvaharjoituksesta saadut opit tulivat käyttöön nopeasti

vesikirje 4_2017 tulva pieni

Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen Tulvakeskus osallistui syyskuussa Tulva17-valmiusharjoitukseen, jossa harjoiteltiin viranomaisten yhteistyötä rankkasateen aiheuttamassa tulvatilanteessa Riihimäellä. Opit tulivat käyttöön heti lokakuussa, kun sateet aiheuttivat tulvavaaran yhtä aikaa sekä Espoossa että Riihimäellä. Lue lisää

 

Pintavesiin päätyvästä torjunta-aine glyfosaatista uutta tietoa

glyfosaatti chemcather passiivikeräin Kirsti Krogerus

SYKEn tutkijat ovat kehittäneet ns. passiivikeräimeen perustuvan menetelmän maailman eniten käytetyn rikkakasvien torjunta-aineen, glyfosaatin, määrittämiseksi luonnonvesistä. Hankkeen tuloksia voidaan nyt hyödyntää vastaavissa virtausoloissa eri puolilla maailmaa. Lue lisää

 

Dronet helpottavat vesiympäristössä tapahtuvaa näytteenottoa

Tietoaineistoilla ja malleilla keskeinen rooli vesienhoidon suunnittelussa

Miehittämättömiä ilma-aluksia eli droneja kehitetään nyt kuvauskäytön ohella myös vesiympäristössä tapahtuvaan mittaukseen ja näytteenottoon, mikä luo edellytyksiä aivan uudentyyppiselle liiketoiminnalle ja ympäristön tilan valvonnalle. Lue lisää

Tarkan kuvan saaminen ravinteiden liikkeistä peltolohkoilta vesistöihin ja sieltä merialueille vaatii SYKEn ja Luken tutkijoiden mielestä nykyisen mallinnusjärjestelmän kehittämistä. Tutkijat esittävät raportissaan useita toimenpidesuosituksia tilanteen parantamiseksi. Lue lisää

 

BlueAdapt etsii keinoja kestävän sinisen kasvun tukemiseen

Vesihuoltotulkki auttaa jätevesijärjestelmän valinnassa

Monitieteisen BlueAdapt-hankkeen tavoitteena on kehittää työkaluja ja käytäntöjä sinisen kasvun tukemiseen yhdistämällä  ekologista mallinnusta talouden, politiikan ja sääntelyn tutkimukseen laajassa vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa. Lue lisää

Uusi helppokäyttöinen sovellus, Vesihuoltotulkki, auttaa selvittämään koskevatko siirtymäsäännökset jätevesijärjestelmien kunnostamisesta omaa kiinteistöä vai eivät. Sovellus auttaa tarvittaessa myös järjestelmän valinnassa. Lue lisää

 

TIEDOTTEET

 

Kohderyhmä: