Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesikirje lokakuu 3/2017

4.10.2017 klo 9.33
Vesikirje silakkasoutu

100 suomalaista vesistötekoa -kampanja huipentui Silakkasoutuun

Suomen rotareiden, Suomen Melonta- ja Soutuliiton, Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton, valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston ja Suomen ympäristökeskus SYKEn yhteistyössä järjestämä 100 suomalaista vesistötekoa -kampanja huipentui rotareiden sunnuntaina 1.10.2017 Helsingissä järjestämään Silakkasoutuun ja sen yhteydessä pidettyyn palkintojenjakoon. Lue lisää

 

Kiina ja EU sopivat Turussa vesiyhteistyön lisäämisestä

vesikirje kiinakonferenssi

Turussa järjestettiin 21.–22.9.2017 Euroopan unionin ja Kiinan välisen vesialan hallinnon, tutkimuksen ja yritysten yhteistyöverkoston China–Europe Water Platformin (CEWP) korkean tason vuosikokous sekä konferenssi, johon osallistui lähes 400 vierasta yli 20 eri maasta. Lue lisää

 

Pitkät ja yhtenäiset hydrologiset havaintosarjat ovat tärkeitä tutkimusaineistoja

vesikirje virtaama

Hydrologiset havainnot muodostavat tärkeän pohjan monille yhteiskunnallisesti merkittäville asioille kuten vesivarojen hallinnalle ja turvallisuudelle. Esimerkiksi vedenhankinta, tulvasuojelu, vesivoiman tuotanto ja säännöstelyt sekä vesienhoito ovat täysin riippuvaisia ajankohtaisesta vesitilannetiedosta. Lue lisää

 

SAVE-kipsihankkeen tulokset rohkaisevia

vesikirje save hanke

Saaristomeren vedenlaadun parantaminen peltojen kipsikäsittelyllä (SAVE) -hankkeessa selvitetään, voidaanko maatalouden fosforikuormitusta vähentää ja Saaristomeren ja koko Itämeren tilaa parantaa peltojen kipsikäsittelyn avulla. Lue lisää

 

Uutta tietoa soiden ojittamisen ympäristövaikutuksista

Kokemäenjoella varaudutaan ilmastonmuutokseen

Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistutkimuksessa havaittiin, että valumavesien ravinnepitoisuudet ovat sitä suuremmat, mitä enemmän suon ojittamisesta on kulunut aikaa. Lue lisää

Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset ja Suomen ympäristökeskus selvittivät, miten Kokemäenjoen vesistöalueella on syytä varautua ilmastonmuutoksesta aiheutuviin muutoksiin virtaamissa ja vedenkorkeuksissa. Lue lisää

 

Tutkijat löysivät vesirutolle monia mahdollisia käyttökohteita

Kuusamon ja Taivalkosken asukkaat halukkaita maksamaan pohjavedestä

Vesistöjen virkistyskäyttöä ja kalastusta haittaava vesirutto on yleinen riesa monilla Suomen järvillä. Samalla se on kuitenkin myös ravinteikas luonnonvara, jota voisi tutkijoiden mielestä hyödyntää monella tavalla. Lue lisää

Yli puolet vakinaisista ja vapaa-ajanasukkaista olisi tutkimuksen mukaan valmiita osallistumaan pohjavesien tilan turvaamisesta syntyviin lisäkustannuksiin, jos esimerkiksi viidesosa niistä perittäisiin suoraan asukkailta. Lue lisää

 

Suomi auttaa Kirgisiaa vesistöjen tilan seurannassa

Uudet suuntaviivat 2020-luvun vesihuollolle

Kirgisiaan ollaan luomassa Suomen ympäristökeskuksen tuella uutta, avoimeen tietoon perustuvaa ympäristötietojärjestelmää, jonka ylläpitämisessä ja hyödyntämisessä yrityksillä ja kansalaisjärjestöillä on keskeinen rooli. Lue lisää

Vesihuoltolaitosten taloudellisia edellytyksiä on tuoreen selvityksen mukaan vahvistettava, jos Suomi haluaa edelleen pysyä vesihuollon mallimaana. Vesihuolto on myös kytkettävä voimakkaammin osaksi bio- ja kiertotaloutta. Lue lisää

 

TIEDOTTEET

  

TAPAHTUMIA

 

Kohderyhmä: