Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Janne Ropponen

Janne Ropponen
 

 

Tutkija
Vesikeskus, Vesitieto

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puhelin: 0295 251 572

 

Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Jyväskylän toimipiste
Survontie 9 A
40500 Jyväskylä

 

 

Tehtävät

Kehitän ja sovellan järvien, jokien ja merien virtaus- ja vedenlaatumalleja sekä niihin liittyviä mallinnusjärjestelmiä. Erityisesti huolehdin avoimeen lähdekoodiin perustuvan COHERENS virtausmallin ylläpidosta ja kehityksestä. COHERENS-mallia käytetään laskemaan virtauksia ja kulkeutumista järvi- ja merialueilla kolmiulotteisesti ja siihen voidaan liittää myös vedenlaadun laskenta. SYKEssä kehitämme mallin laskentakykyä erityisesti talvisin jäätyvillä matalilla ja rikkonaisilla järvillä.

Olen mukana toteuttamassa mallinnusjärjestelmiä, joiden avulla voidaan voidaan hyödyntää mittavia ympäristötietovarantojamme. Esimerkiksi rannikon kokonaiskuormitusjärjestelmä on viranomaiskäyttöön suunniteltu mallityökalu, joka yhdistää monta erillistä olemassaolevaa mallia ja tietolähdettä yhdeksi kokonaisuudeksi. Järjestelmän avulla voidaan simuloida kuormituslähteiden vaikutuksia rannikkovesiimme.

 

Tausta

Olen koulutukseltani fyysikko ja valmistunut filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopiston fysiikan laitokselta vuonna 2008 sivuaineinani matematiikka ja tietotekniikka. Olen työskennellyt SYKEn Jyväskylän toimipisteessä vuodesta 2010.

 

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

 • 3-D virtaus- ja vedenlaatumallinnus
 • Laskennallinen fysiikka
 • Suurteholaskenta
 • Linux-laskentajärjestelmät
 • Mittaustekniikka

 

Nykyisiä hankkeita

 • BlueAdapt
 • Rannikon kokonaiskuormitusmallin soveltaminen Perämerelle
 • Geoportti (aikaisemmin Open Geospatial Information Infrastructure for Research oGIIR)
 • Freshabit
 • Maameri
 • Kalavaltio
 • INNOVESI (Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma)

 

Päättyneitä hankkeita

 

Julkaisut

Julkaisulistani löytyy Google Scholar –sivuiltani.

 

Avainsanat

COHERENS, SOBEK, Matlab, Fortran, Python, Linux, virtausmallit, vedenlaatumallit, ADCP, tieteellinen laskenta

Julkaistu 17.8.2017 klo 13.34, päivitetty 30.3.2021 klo 9.14

Kohderyhmä: