Kimmo Tolonen

Erikoistutkija

FT

Yhteystiedot

Sähköposti: kimmo.t.tolonen@syke.fi
Puhelin: 0295 251 037


Suomen Ympäristökeskus (Syke)
Luontoratkaisut
Sisävesien luonto
Survontie 9 A
40500 Jyväskylä

Google Scholar
ResearchGate

Tehtävät

 • Vesiekologiset tutkimukset makeissa vesissä (virtavedet ja järvet) erityisesti pohjaeläimiä koskien
 • Ihmistoiminnan vaikutukset vesistöihin, erityisesti säännöstelyn, kaivostoiminnan ja ilmaston muutoksen vaikutukset biodiversiteettiin
 • Vesistöjen ekologinen tila ja seurannan kehittäminen mukaan lukien velvoitetarkkailut ja eDNA-menetelmien käyttö
 • Sisävesien monimuotoisuus ja lajikato
 • Luontotyyppien tila ja uhkatekijät, ennallistamistavoitteet, suojelualueverkosto ja suojelun taso koskien sisävesiä
 • Biologiseen laboratoriotoimintaan ja laadun varmentamiseen liittyvät tehtävät
 • Kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimus- ja kehityshankkeissa toimiminen

Tutkimus ja asiantuntijaosaaminen

 • Yhteisöekologiset tutkimukset ja tilastoanalyysit
 • Sisävesien monimuotoisuus, vesiekosysteemien tila ja toiminta
 • Vesien tilaa uhkaavat tekijät
 • Vesien ekologisen tilan luokittelu
 • Pohjaeläinten lajintuntemus ja seuranta

Tutkimus- ja kehityshankkeet

 • European Climate Risk Assessment, EUCRA
 • Kohti ympäristöllisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävää vesivoimatuotannon hallintaa, SusHydro
 • Mining impacts on the environment and biodiversity, The International Resource Panel
 • Vesistöjen velvoitetarkkailujen määrän, toimialakohtaisen jakauman ja pistekuormituksen kehitys Suomessa – velvoitetarkkailujen tulevaisuuden suuntaviivat, VesiVeikko
 • Sisävesien monimuotoisuuden mallinnus ja lajikadon arviointi biologisten seuranta‐aineistojen​ avulla, VESIBIO
 • eDNA-menetelmien hyödyntäminen vesistöjen tilan ja monimuotoisuuden arvioinnissa, eDNA-monitor
 • Freshabit Life IP – veden valtakunnassa tapahtuu, päättynyt, 2016-2022
 • Scaling biodiversity in tropical and boreal streams: implications for diversity mapping and environmental assessment, ScaleBio, päättynyt, 2014-2017

Julkaisut

Ajantasaiset julkaisuluetteloni Google Scholar Kimmo T. Tolonen @Google scholar ja ResearchGate -sivuilta.

Julkaistu 6.2.2023 klo 16.51, päivitetty 13.10.2023 klo 14.52

Kohderyhmä: