Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Maria Kämäri

Maria Kämäri
Kenttätöissä Pulmankijoella © Kuva: Eliisa Lotsari

Kehitysinsinööri, Vesikeskus

DI (Vesitalous)

jatko-opiskelija (Itä-Suomen yliopisto)

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Puh. +358 295 251334

Suomen ympäristökeskus, Vesikeskus
Katuosoite: Mechelininkatu 34a
Postiosoite: PL 140, 00251 Helsinki

Maria Kämäri @LinkedIn

Maria Kämäri @Research Gate

Tutkimustehtävät

  • ravinteiden ja kiintoaineen kulkeutuminen, vesistövaikutukset, jokitutkimus

 

Jokijään ja hydrologian vaikutukset jokiympäristöihin nyt ja tulevaisuudessa

Väitöstutkimus 2014-2017

Tutkimuksessa tarkastelen erityisesti talven vaikutuksia jokiprosesseihin ja vedenlaatuun. Tutkin muun muassa jääkannen vaikutuksia virtausnopeuksiin, sedimenttien kulkeumaan ja veden laadun vaihtelua eri aikaskaaloissa.

Tutkimusmenetelminä ovat kenttämittaukset kuten virtausmittaukset tai jään paksuuden mittaus maatutkalla sekä hydrodynaaminen jokimallinnus HEC-RAS ohjelmistolla. Vantaanjoen vedenlaatua on seurattu jatkuvatoimisella optisella anturilla, mikä mahdollistaa perinteistä harvaa näytteenottoa tarkemmat kuormitusarviot ravinteista, jotka joki kuljettaa Suomenlahteen. Väitöstyön kuluessa olen toteuttanut kenttämittauksia Itä-Suomen ja Turun yliopiston tutkijoiden kanssa Kokemäenjoella ja Pulmankijoella Nuorgamissa.

Väitöstutkimuksen rahoittajia: Maj ja Tor Nesslingin säätiö (2014-2016), Suomen kulttuurirahaston Satakunnan maakuntarahasto (2017).


Kirjoitus Suomen Luonnon #muutos-verkkolehdessä:

Ilmastonmuutos sekoittaa jokien vuodenkierron, johon luonto on sopeutunut

 

Tausta

Aikaisemmat tehtäväni ovat liittyneet Itämeren suojeluun ja olen ollut mukana kehittämässä mm. öljyn kulkeutumisen ennustamismenetelmiä Itämeren öljypäästöjen varalle.

 

Julkaisut

Artikkelit

Julkaisut ja viittaukset (Google Scholar)

 

 

Julkaistu 30.6.2017 klo 15.26, päivitetty 3.7.2017 klo 10.17

Kohderyhmä: