Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys - Argumenta-hanke

Monimuotoinen luonto ja sen tuottamat ekosysteemipalvelut ovat ihmisen hyvinvoinnin perusta. Luonnon prosessit takaavat meille ravintoa, puhdasta vettä ja ilmaa sekä muita elämän perusedellytyksiä. Luonto virkistää mieltä, vähentää stressiä ja auttaa monella muullakin tavalla ylläpitämään terveyttä.

Luonnosta löytyvät lääkeaineet ja geenivarat ovat tärkeässä asemassa kun kehitetään keinoja parantaa vakavia sairauksia. Monet nykyihmisen toimista kuitenkin tuhoavat luonnon monimuotoisuutta ja heikentävät ekosysteemien kykyä tuottaa ihmisille tärkeitä palveluja. Kuinka tämä vaikuttaa terveyteemme?

 

Mustikassa_Mikko Kuusinen_rajattu

Mustikassa. © Mikko Kuusinen, ympäristöhallinnon kuvapankki.

’Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys’ on Metsäntutkimuslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhdessä suunnittelema ja toteuttama seminaarisarja. Vuosina 2013 ja 2014 toteutettava hanke sisältää kaksi tutkijoille tarkoitettua työpajaa sekä kaksi seminaaria, joissa suunnittelijat, päätöksentekijät ja tutkijat keskustelevat luonnon ja ihmisen terveyden välisistä suhteista. Hanke järjestää myös yhden medialle suunnatun seminaarin.

Hanke on päättynyt ja sen loppuraportti on ladattavissa:

Jäppinen, J.-P., Tyrväinen, L., Reinikainen, M. & Ojala, A. (toim.) 2014. Luonto lähelle ja terveydeksi. Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys Argumenta-hankkeen (2013–2014) tulokset ja toimenpidesuositukset. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 35/2014. 104 s. Helsinki.

Hankkeen toteutukseen osallistuvat myös: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin yliopistollinen keskussairaala, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tampereen yliopisto, Metsähallitus sekä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. Seminaarisarjan rahoituksesta vastaa Suomen Kulttuurirahasto.

Toimijoiden logot

Julkaistu 21.10.2013 klo 10.28, päivitetty 9.10.2023 klo 13.46
Kohderyhmä: