Esittelyaineistot

Esityksiä eri tilaisuuksissa

Videot

Katso videot, joissa Eeva Furman ja Mari Pantsar kertovat, mitkä ovat tärkeimmät askeleet kohti kestävää hyvinvointia.

Graafisia esityksiä

Kuvat 1 - 4 ovat SYKEn julkaisusta Policy Brief: Maapallolle mahtuva tulevaisuus

Kuvat 1 - 4 ovat linkkejä suurempiin kuviin.

Kuva1 Planeetan reunaehdot jo osin ylitetty
Kuva 1. Planeetan reunaehtojen (vihreä viiva) varovaisuusperiaate on jo ylitetty ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen, typen ja fosforin virtojen sekä ihmisen hyödyntämän maa-alan osalta. Planeetan prosessit kytkeytyvät toisiinsa. Lähde: Steffen ym. 2015 © SYKE & SITRA
Kuvat 2 ja 3 Yksikään maailman maa ei ole saavuttanut korkeaa hyvinvointia ekologisesti kestävällä tavalla
Kuva 2. (vasemmalla) Maailman maiden sosiaalinen ja ekologinen kestävyysaste. Yksikään maa ei ole saavuttanut korkeaa hyvinvointia ekologisesti kestävällä tavalla. Kestävintä ja oikeudenmukaisinta olisi, jos maa saavuttaisi hyvinvoinnin ilman että planeetan rajat ylittyvät (kuvan oikea alanurkka). Maiden datapisteiden sijoittelu suuntaa-antava. Lähde: O’Neill ym. 2018 © SYKE & SITRA

Kuva 3. (Oikealla) Suomen saavuttamat sosiaaliset tavoitteet ja niiden suhde planeetan rajoihin. Suomi on saavuttanut sosiaaliset tavoitteet muuten paitsi työllisyydessä. Suomalaisten kulutus ei kuitenkaan ole kestävää, vaan henkeä kohden lasketun kulutuksen ympäristövaikutukset ylittävät oikeudenmukaisen rajan. Lähde: O’Neill ym. 2018 © SYKE & SITRA

Kuva 4 Suomi on ulkoistanut ympäristövaikutuksiaan
Kuva 4. Suomessa kulutettujen elintarvikkeiden vaatima maa-ala eri puolilla maailmaa. Metsien raivaaminen maatalouskäyttöön aiheuttaa lajikadon uhkaa etenkin trooppisissa maissa. Esimerkiksi kaakaon ja kahvin viljelyalueilla on paljon sukupuutoille herkkiä kotoperäisiä lajeja. Lähde: Sandström ym. 2017 © SYKE & SITRA
Planeetan rajat kartta
Kuva. Planeetan rajat. Planeetan rajat -karttaa voi tutkia valtiokohtaisesti zoomaamalla osoitteessa https://goodlife.leeds.ac.uk/world-map/

Linkki suurempaan planeetan rajat -karttaan.

Sosiaaliset tavoitteet kartta
Kuva. Sosiaaliset tavoitteet. Sosiaaliset tavoitteet -karttaa voi tutkia valtiokohtaisesti zoomaamalla osoitteessa https://goodlife.leeds.ac.uk/world-map/

Linkki suurempaan sosiaaliset tavoitteet -karttaan.

Julkaistu 5.10.2018 klo 15.49, päivitetty 3.12.2018 klo 16.39
Kohderyhmä: