Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

ARWAT II, Arktiset makeat vedet ja vesivarat - Arktisen neuvoston yhteistyö (hankkeen 2. osa)

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa arktisten vesivarojen tilasta ja muutoksista edistämällä uusien satelliittikuviin pohjautuvien kaukokartoitusmenetelmien käyttöönottoa. Tarkoituksena on esitellä uusien satelliittikuva-aineistojen mahdollisuuksia sekä Suomen kaukokartoitusosaamista arktisten järvien tilan seurannan alalla muille arktisen alueen maille sekä selvittää kiinnostusta ja tilausta satelliittikuvien ja kaukokartoitusmenetelmien hyödyntämiseen Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) työryhmässä ja sen arviointi- ja indikaattoriraporteissa.

Hankkeessa on toteutettu tarinakartta SYKEn satelliittihavainto-osaamisesta, syke.fi/EOstorymap (en).

Lisätietoja

Ryhmäpäällikkö Sampsa Koponen, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 25.6.2019 klo 15.22, päivitetty 30.9.2020 klo 17.02