Circwaste - Kohti kiertotaloutta

”CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta” on seitsenvuotinen EU LIFE IP -hanke, joka edistää tehokasta materiaalivirtojen käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja resurssien hallinnan konsepteja. Tavoitteena on toteuttaa valtakunnallista jätesuunnitelmaa (VALTSU) ja luotsata Suomea kohti kiertotaloutta. CIRCWASTE on 20 kumppanin ja 10 osarahoittajan luomus, jonka koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus. Hanke saa suuren osan rahoituksesta Euroopan komission LIFE-ohjelmasta.

Lähes 20 pilottihanketta edistävät resurssitehokkuutta

CIRCWASTE-hankkeen kumppanit toteuttavat 19 osahanketta, jotka liittyvät yhdyskuntajätteisiin, teollisuusjätteisiin ja teollisuuden sivutuotteisiin, rakennusjätteisiin, maa-aineksiin ja pilaantuneisiin maa-aineksiin, ruokajärjestelmään, jne. Osahankkeissa rakennetaan pilottilaitoksia, kehitetään uusia prosesseja ja toimintatapoja, järjestetään kokeiluja, laaditaan selvityksiä ja suunnitelmia sekä annetaan neuvontaa. Osahankkeet tuovat konkreettisia tuloksia ja moni niistä jää pysyvästi toimintaan. Esimerkkejä osahankkeista ovat mm. kierrätyspuistojen kehittäminen ja uusien kierrätystoimintojen kehittäminen, muovijakeiden uudelleenhyödyntäminen, ylijäämäruuan jakelun kehittäminen, biokaasun tuotanto, älykkäät hallintajärjestelmät ja teollisten symbioosien luominen.

Alueellista toimintaa ja uusia aloitteita

CIRCWASTE-hankken toiminta keskittyy viidelle alueelle: Varsinais-Suomeen, Satakuntaan, Keski-Suomeen, Etelä-Karjalaan ja Pohjois-Karjalaan. Kaikki osahankkeet toteutetaan näillä alueilla. Lisäksi alueiden tärkeät sidosryhmät kutsutaan ns. yhteistyöryhmiin, jotka pyrkivät toteuttamaan valtakunnallista jätesuunnitelmaa. Työryhmät laativat alueelliset tiekartat, joissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet, joilla lisätään resurssitehokkuutta, hyödynnetään sivuvirtoja ja vähennetään syntyvän jätteen määrää. Työryhmien tärkeimpänä tehtävänä on kuitenkin katalysoida alueelle konkreettista toimintaa, synnyttää uusia T&K-hankkeita ja aloitteita sekä kannustaa paikallisia yrityksiä, kuntia ja kansalaisia luomaan uusia ympäristöystävällisiä toimintatapoja, jotka samalla lisäävät alueellista hyvinvointia. Työryhmät työskentelevät yhdessä palkatun koordinaattorin kanssa.

Kiertotalouden palvelukeskus tarjoaa asiantuntijatukea

Suomen ympäristökeskuksen vetämä kiertotalouden palvelukeskus tarjoaa alueellisille toimijoille asiantuntijatukea sekä jakaa tietoa kiertotalouden hyvistä käytännöistä. Käytännössä palvelukeskuksen asiantuntijat tarjoavat mm. materiaalikatselmuksia, ympäristö-, kustannus- ja työllisyysvaikutusten arviointia (esim. elinkaariarviot ja kansantalouden panos-tuotos -mallit) sekä kehittävät kiertotalouden indikaattoreita. Palvelukeskus jakaa tietoa materiaalitehokkaista julkisista hankinnoista, haitallisista aineista, teollisten symbioosien perustamisesta sekä uusien aloitteiden rahoitusmahdollisuuksista. Palvelukeskus tukee erityisesti alueellisia työryhmiä sekä valikoitua edelläjävijäkuntien joukkoa. Hyviä esimerkkejä kiertotaloudesta kerätään 100 kpl ja ne julkaistaan verkossa.

Lisätietoa:

CIRCWASTE-hankkeen ylläpitämä kiertotalouden verkkoportaali: www.materiaalitkiertoon.fi

Ota yhteyttä:

CIRCWASTE-hankkeen projektipäällikkö, ryhmäpäällikkö Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi

CIRCWASTE-logo ja LIFE-logo
 
Julkaistu 22.11.2016 klo 9.00, päivitetty 18.1.2024 klo 12.44