Ekosysteemilähtöinen arktinen merialuesuunnittelu – Barents-pilotti (ARKMAS)

Hankkeen tavoitteena on tuottaa työkaluja arktisen alueen kestävään kehittämiseen. Hankkeessa luodaan tiekartta ekosysteemilähtöiseen arktiseen merialuesuunnitteluun ja kartoitetaan miten laajojen ympäristö- ja ihmistoiminta-aineistojen integroituja analyysejä voitaisiin hyödyntää tulevaisuuden päätöksenteon tukena esimerkiksi strategisessa päätöksenteossa liittyen luonnonvarojen hyödyntämiseen.

Hankkeessa tuotettiin englanninkielinen raportti Transboundary Arctic Marine Spatial Planning – data requirements for harmonized approach, jossa kuvataan rajat ylittävän merialuesuunnittelun tietotarpeita Arktisella alueella.

Lisäksi hankkeessa tuotettiin Barentsin alueenBarentsin alueen toimijaverkkolistaus.

 

 

Murmansk kesäkuussa 2017
Murmanskin kaupunki ja satama sijaitsevat Kuolanvuonon pohjukassa. © Kuva: Leena Laamanen
Julkaistu 5.6.2018 klo 15.32, päivitetty 20.11.2018 klo 15.51