Eräiden jätejakeiden ympäristökelpoisuuden arviointi (ERJA)

Lyhytosoite: http://www.syke.fi/hankkeet/erja

MARA-asetusta eli valtioneuvoston asetusta eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa ollaan uusimassa. Yksi keskeisistä muutosesityksistä on uusien jätejakeiden sisällyttäminen asetukseen. Mahdollista muutosta koskevan valmistelun tueksi tarvitaan riippumaton asiantuntija-arviointi näiden jätejakeiden ympäristökelpoisuudesta. Arviointi tehdään MARA-asetuksen nykyisten haitta-ainekriteerien (pitoisuustasot) mukaisesti. Arviointi suoritetaan jätteen-/materiaalituottajien jo toimittamista aineistoista ja aineistoista, joita pyydetään tuottajilta ja jotka he toimittavat hankkeen aikana.

Projektin tavoitteena on tuottaa riippumaton arviointi ehdolla olevien jätejakeiden ympäristökelpoisuudesta. Tavoitteena on vastata kysymykseen, täyttääkö tietty jätejae nykyisen MARA-asetuksen mukaiset ympäristökelpoisuuden kriteerit ja että miltä osin kriteerit täyttyvät ja mitkä ovat mahdolliset yksittäiset haitta-aineet, joiden osalta kriteerit eivät täyty. Arvioinnissa tuotetaan myös käytetyn ja saatavilla olevan aineiston mahdollistamissa rajoissa tietoa siitä, kuinka paljon kutakin jätejaetta tuotetaan ja mikä on tuotannon alueellinen jakauma.

 

Lisätietoja

Jani Salminen, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 21.9.2015 klo 10.17, päivitetty 26.5.2016 klo 14.26