Fennoskandian vihreän vyöhykkeen verkoston kehittämisen asiantuntijapalvelut, vaihe II

Tausta

Fennoskandian vihreä vyöhyke ulottuu Itämereltä Jäämerelle ja sisältää Suomelle, Venäjälle ja Norjalle kuuluvia arvokkaita luontoalueita. Kansallispuistot ja erilaiset muut luonnonsuojelualueet rajojen molemmin puolin ovat vyöhykkeen ydin. Fennoskandian vihreä vyöhyke on Euroopan vihreän vyöhykkeen pohjoinen osa.

Suomi, Venäjä ja Norja jakavat yhdessä vastuun vihreän vyöhykkeen luonnon monimuotoisuuden ja elinvoimaisuuden turvaamisesta. Yhteistyö perustuu vuonna 2010 allekirjoitettuun yhteisymmärryspöytäkirjaan. Maiden välisellä yhteistyöllä toteutetaan myös luonnon monimuotoisuutta koskevia kansainvälisiä tavoitteita.

Fennoskandian vihreällä vyöhykkeellä on mahdollisuus kehittyä kansainvälisesti ainutlaatuiseksi mallialueeksi, jossa sekä luonto että ihmiset hyötyvät rajat ylittävästä yhteistyöstä.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on koordinoida Fennoskandian vihreän vyöhykkeen kehittämistä (Green Belt of Fennoskandia, GBF) uudenlaiseksi, laajasti tunnetuksi rajat ylittävän luonnonsuojeluyhteistyön malliksi yhteisesti päätettyjen strategisten painopisteiden pohjalta.

Toimenpiteet vuosina 2015–2017 ovat

  • vihreän vyöhykkeen strategian toimeenpanon koordinointi kolmen maan yhteistyöverkostossa sekä kansallisesti
  • vihreän vyöhykkeen alueellisen toiminnan ja hankevalmistelun tukeminen järjestämällä työpajoja ja viestimällä rahoitusmahdollisuuksista
  • vihreän vyöhykkeen arvoista ja sen luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta viestiminen sekä strategisen suunnitelman laatiminen viestinnälle, koulutukselle, osallistumiselle sekä tietoisuuden lisäämiselle
  • yhdeksännen paneurooppalaisen vihreän vyöhykkeen konferenssin järjestelyjen koordinointi

Lisätietoa

www.ym.fi/vihreavyohyke

Projektipäällikkö Anna Kuhmonen, Suomen ympäristökeskus SYKE

etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. +358 295 251 322

Julkaistu 25.8.2016 klo 11.05, päivitetty 25.8.2016 klo 14.24