Globaali taksonominen, funktionaalinen ja fylogeneettinen diversiteetti virtavesien selkärangatonyhteisöissä (GloBioTrends)

Ihmisvaikutukset uhkaavat luonnon monimuotoisuutta globaalilla, alueellisella ja paikallisella tasolla. Tämän ongelmallisen tilanteen ymmärtäminen vaatii tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat luonnon monimuotoisuuden säännönmukaisuuksiin. Siinä missä nämä säännönmukaisuudet ovat melko hyvin tunnettuja suurten eläinten ja maakasvien osalta, monien pienien vesissä elävien eliöiden osalta tietämys on rajoittuneempaa. Osasyy tähän tiedon niukkuuteen on rajalliset aineistot lajien ominaisuuksista ja niiden evolutiivisista sukulaisuussuhteista. Hanke GloBioTrends (1) pyrkii selvittämään puroeliöstön monimuotoisuutta lajiominaisuuksien ja evolutiivisten sukulaisuussuhteiden näkökulmasta, (2) tutkii puroeliöstön biodiversiteetin suhteita luontaisiin tekijöihin ja ihmisvaikutukseen, sekä (3) ennustaa sitä, miten ympäristömuutokset vaikuttavat puroeliöstön monimuotoisuuteen globaalilla, alueellisella ja paikallisella mittakaavalla. Hanke sisältää laajaa yhteistyötä useiden kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa.

 

Lisätietoja

Jani Heino, erikoistutkija, puh. 0295 251 157, etunimi.sukunimi@syke.fi

 

© Kuva: Jani Heino

 

Julkaistu 10.12.2020 klo 12.51, päivitetty 10.12.2020 klo 12.51