Kansallisen pölyttäjästrategian jalkauttamisen koordinaatio (PÖLYKOORDI)

Hankkeen tavoitteena on edistää keväällä 2022 julkaistun kansallisen pölyttäjästrategian toimeenpanoa koordinoimalla ja tukemalla eri sidosryhmien toimintaa pölyttäjien suojelun hyväksi. Lisäksi hanke viestii eri kohderyhmille pölyttäjien merkityksestä, sekä tarjoaa eri käyttäjätahoille ohjeita ja toimintamalleja pölyttäjien suojeluun.

Mantukimalainen (Mikko Kuussaari)
Mantukimalainen apilan kukalla. © Kuva: Mikko Kuussaari

 

 

 

 

 

 

 

 

Keväällä 2022 hanke kartoitti pölyttäjästrategian toimeenpanon kannalta keskeiset toimijatahot ja sidosryhmät, jotka voivat toimillaan edistää merkittävästi pölyttäjiensuojelua. Tämän jälkeen hankkeessa on lähestytty lukuisia yhteistyötahoja sekä mietitty yhdessä heidän kanssaan soveliasta toimintaa pölyttäjien tukemiseksi. Lisäksi hanke on viestinyt aktiivisesti pölyttäjistä ja niiden suojelusta sekä lehtiartikkelien, blogien että yleisöesitelmien avulla.

Hankkeen toiminta käynnistyi 19.5.2022 järjestetyssä avausseminaarissa, johon kutsuttiin mukaan kaikkia pölyttäjien suojelusta kiinnostuneita sidosryhmiä sekä kansalaisia. Alun perin kaksivuotiseksi suunnitellun hankkeen loppuseminaari järjestettiin 23.11.2023 Helsingin Viikissä (hybriditilaisuus). Alla on ladattavissa tilaisuudessa pidetyt PPT-esitykset.

Pölyttäjiä koskevan tiedon ja tapahtumien keskeisenä kansallisena alustana toimii hankkeessa tuotettu verkkosivusto www.polyttajat.fi. Sivustolle on koottu monipuolisesti tietoa pölyttäjistä ja niiden tilasta, keinoista auttaa niitä sekä ajankohtaisista pölyttäjiiin liittyvistä tapahtumista.

Hankkeessa on lisäksi tuotettu seuraavat tietokatsaukset, jotka ovat ladattavissa myös Polyttajat.fi -sivustolla:

Alla on ladattavissa hankkeen loppuraportti vuosilta 2022-2023. Alun perin suunnitellusta poiketen hanke on jatkumassa myös vuonna 2024.

Lisätietoja

  • Hankkeen vetäjä, tutkija Janne Heliölä (etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. 040-0148654), Suomen ympäristökeskus
  • Ympäristöneuvos Petri Ahlroth (etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. 0295-250201), ympäristöministeriö
Julkaistu 2.3.2022 klo 20.19, päivitetty 29.11.2023 klo 14.58