Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kohti ekosysteemitilinpitoa ESTAT-EEA

ESTAT-EEA -hankkeen tavoitteena on täydentää KIP INCA –hankkeen (the Knowledge Innovation Project) EU-tason kehitystyötä kokeellisella työllä, joka testaa kokeellisen ekosysteemitilinpidon (the System of Environmental-Economic Accounting – Experimental Ecosystem Accounting SEEA-EEA) viitekehystä Suomessa noudattaen menetelmällisiä edistysaskeleita, joita on jo saavutettu MAES (Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services) ja KIP INCA3 -työssä.

Hanke keskittyy kansallisten valmiuksien parantamiseen ekosysteemitilinpidon edistämiseksi, puutteiden ja mahdollisuuksien löytämiseen yleisesti sekä kolmen esimerkkitapauksen (kalakannat, hiilen sidonta sekä virkistys ja luontomatkailu) kautta, sekä kansallisten keskeisten sidosryhmien tietoisuuden lisäämiseen ekosysteemitilinpitoon ja tulevaisuuden tarpeisiin liittyen.

Julkaisut

Lai et al. 2018. Bridging the gap between ecosystem service indicators and ecosystem accounting in Finland. Ecological Modelling 377:51-65

Yhteyshenkilö

Petteri Vihervaara, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 21.2.2018 klo 16.59, päivitetty 17.6.2019 klo 12.07