Luontoviisaat kunnat

Luontoviisaat kunnat- hanke tähtää kuntien yhteistyöhön, joka tukisi monipuolisella tavalla erilaisia kuntia niiden toiminnassa luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa ja luonnon kestävässä käytössä. Esiselvityksen tavoitteena on kehittää yhdessä kiinnostuneiden kuntien kanssa toimintamalli, joka olisi erilaisten kuntien kannalta kiinnostava ja hyödyllinen, ja joka loisi edellytykset hankkeen onnistumiselle.

Luonnon monimuotoisuuden vahvistamisen tarve on tunnistettu yhä laajemmin.  Äskettäin julkistetun kansainvälisen arvion mukaan luonnon monimuotoisuuden kato on tällä hetkellä poikkeuksellisen nopeaa. Lähiluonnon merkityksestä ja sen terveys- ja hyvinvointivaikutuksista on saatu viime vuosina vahvoja näyttöjä. Luontoympäristön hoidolla voidaan vaikuttaa myös hiilen sitoutumiseen tai vapautumiseen ilmakehään.

Kunnat Suomessa tekevät lukuisia toimenpiteitä monimuotoisuuden turvaamiseksi ja lisäämiseksi mm. toteuttamalla suojeluhankkeita, kunnostamalla vesistöjä, perustamalla kaupunkipuistoja, uudistamalla metsien hoitokäytäntöjä, hyödyntämällä luontopohjaisia ratkaisuja kaupunkirakenteessa, tekemällä erilaisia kokeiluita ja luontokartoituksia sekä ottamalla luontoasiat huomioon maankäytön suunnittelussaan. Kunnila on myös tärkeä rooli luontotietoisuuden lisääjänä. Joissakin kunnissa luonnon tilan seurantaa on jo hyödynnetty myös koulujen opetuksessa. Opetushallituksen tukeman Ihan pihalla- hankkeessa on todettu, että ympäristön havainnointi voidaan liittää ilmiöpohjaiseen opetukseen useissa oppiaineissa.

Suunnitellun hankkeen yhtenä tavoitteena on tuoda näkyviin jo tehtyjä toimia ja niiden vaikutuksia ja oppeja sekä innostaa uusiin toimiin ja kannustaa kokemusten siirtämiseen. Luonnon monimuotoisuutta vahvistavat toimet tuovat mukanaan myös erilaisia hyötyjä, jotka voivat näkyä kuntatasolla esimerkiksi elinkeinotoiminnan, kuten luontomatkailun, edellytysten paranemisenä tai kunnan vetovoiman ja elinvoimaisuuden lisääntymisenä.

 

Lisätiedot

Biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntija Riku Lumiaro, p. 040 509 8654, etunimi.sukunimi@syke.fi

 

 

 

 

Julkaistu 17.7.2019 klo 14.08, päivitetty 4.12.2020 klo 14.52

Kohderyhmä: