Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Maankäyttö- ja maanpeiteaineistojen tuottaminen CORINE Land Cover 2018 -hankkeessa ja Copernicus Land -aineistojen validointi Suomessa

Corine Land Cover 2018 -hankkeessa tuotetaan vuoden 2018 tilannetta kuvaava koko Suomen peittävä satelliittikuvamosaiikki ja paikkatietoaineistot maankäytöstä ja maanpeitteestä sekä maanpeitteen muutoksista vuosien 2012 ja 2018 välillä. Corine Land Cover (CLC) on osa Copernicus Land -ohjelmaa.

Tausta ja tavoitteet

Euroopan laajuisia CORINE-hankkeita on tehty neljästi ennen vuoden 2018 hanketta, 1990-luvun alussa, vuonna 2000, vuonna 2006 ja vuonna 2012. Suomi ei ollut mukana vielä ensimmäisessä hankkeessa, mutta osallistui vuosien 2000, 2006 ja 2012 hankkeisiin. Suurimmassa osassa hankkeeseen osallistuvia maita aineistojen päivitys on tehty visuaalisella satelliittikuvatulkinnalla.

Suomessa hankkeen tavoitteena on tuottaa päivitetty, eurooppalaista aineistoa alueellisesti tarkempi aineisto kansalliseen käyttöön sekä maanpeitteen muutokset edelliseen Corine Land Cover 2012 aineistoon nähden. Kansallisen aineiston lisäksi tuotamme myös Euroopan ympäristövirasto EEA:n vaatimusten mukaiset vektoriaineistot sekä maanpeitteessä ja -käytössä että maanpeitteen muutoksissa.

Osana hanketta tuotetaan myös Euroopan kattavat korkean erotuskyvyn teemat maanpinnan läpäisevyydestä, metsistä, ruohikoista, kosteikoista ja vesistä. Lisäksi arvioidaan erityisalueiden teema-aineistojen käytettävyyttä. Teemojen tekijät valittiin EEAn tarjouskilpailun perusteella, ja ne tehdään pääosin koko Euroopan laajuisina. Suomen osalta valmiiden teemojen validointiin ja korjailuun osallistuvat SYKEn lisäksi LUKE.

CLC2018-aineistojen tuottaminen Suomessa

Suomessa Corine maanpeite 2018 -aineistot tuotettiin yhdistämällä satelliittikuvilta automaattisesti tulkittuja maanpeitteisyystietoja olemassa oleviin maankäyttöä ja maaperää kuvaaviin paikkatietoaineistoihin. Muutokset vuosien 2012 ja 2018 välillä tuotettiin pääasiassa vertailemalla vuoden 2012 tilannetta kuvaavia lähtötietona käytettyjä paikkatietoaineistoja vuoden 2018 vastaaviin sekä vertaamalla eriaikaisia satelliittikuvia keskenään.

Tulokset

Suomen CLC2018-aineistot:
Suomen kattava satelliittikuvamosaiikki (Satelliittikuvamosaiikki (Image2018)
Rasterimuotoinen kansallinen paikkatietokanta (Corine maanpeite 2018 (20 m)
Rasterimuotoinen kansallinen muutosaineisto (Corine maanpeitteen muutokset 2012-2018 (0,5ha)
Vektorimuotoinen paikkatietokanta (Corine maanpeite 2018 (EU 25 ha)
Vektorimuotoinen muutosaineisto (Corine maanpeitteen muutokset 2012-2018 (EU 5 ha)

Aineistoja jaetaan SYKEn Avoin tieto -palvelussa. CLC2018-hankkeeseen osallistuvien maiden vektoriaineistot (sekä Corine maanpeite 2018 (EU 25 ha) että Corine maanpeitteen muutokset 2012-2018 (EU 5 ha) yhdistetään Euroopan maanpeitettä kuvaavaksi paikkatietokannaksi EEA:ssa. Vastaavasti yksittäiset satelliittikuvat yhdistetään Länsi- ja Keski-Euroopan kattavaksi satelliittikuvamosaiikiksi.

Korkean erotuskyvyn aineistot ja erityisalueet

Korkean erotuskyvyn aineistot (englanniksi High Resolution Layers) ovat rasteriaineistoja 20 m pikselikoossa ja ne tuotetaan automaattisen satelliittikuvatulkinnan avulla. Tuotanto tapahtuu teemoittain keskitetysti pääasiassa koko Euroopan laajuisina aineistoina ja validointi tehdään kansallisesti. Maanpinnan läpäisemättömyys ja puuston latvuspeitto kuvataan prosentteina pikselin pinta-alasta. Metsätyypissä metsäksi määriteltävät pikselit ovat joko havu- tai lehtimetsää. Pysyvissä ruohomaissa, kosteikoissa ja pysyvissä vesistöissä pikselit joko kuuluvat kyseiseen luokkaan tai eivät. Hankkeessa verifioitiin aineistojen laatua yhdessa Luonnonvarakeskus LUKEn kanssa.

Lisäksi EEA on tuottanut erityisalueiden aineistoja kaupungeista (Urban atlas), sisävesien rannoilta (Riparian areas) ja tietyiltä Natura2000-alueiden avoimilta ruohikkomailta (N2K9) . Tulkinta perustuu erittäin korkean resoluution satelliittikuviin (2,5 m x 2,5 m). Myös näiden aineistojen laatua ja käytettävyyttä arvioitiin.

Rahoitus ja yhteistyötahot

Hankkeen rahoitus tulee EU:lta, joka myös valvoo hankkeen tuloksia. SYKE on vastuussa aineiston tuotannosta Suomessa. Yhteistyökumppani LUKE on mukana korkean erotuskyvyn aineistojen validoinnissa ja korjailemisessa. Aineiston tuottamiseen käytettäviä aineistoja toimittavat lisäksi Maanmittauslaitos, Maa- ja Metsätalousministeriö sekä Väestörekisterikeskus.

Lisätietoja

Suomen ympäristökeskus (SYKE) Tietokeskus/Paikkatietopalvelut,  Geoinformatiikkatutkimus 
Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

Pekka Härmä, puh. +358 400 148 738 etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [pekka harma]
Riitta Teiniranta, puh. +358 40 739 9081 etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [riitta teiniranta]
Markus Törmä, puh. +358 400 148 755 etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [markus torma]
Minna Kallio, puh. +358 400 148 741 etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [minna kallio]
Suvi Hatunen, puh. +358 40 740 8033 etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [suvi hatunen]
Iida Autio, puh. +358 50 339 1084 firstname.lastname @ymparisto.fi [iida autio]

Julkaistu 27.7.2017 klo 13.15, päivitetty 5.8.2019 klo 14.55

Kohderyhmä: