Maaseudun taloudellinen vesihuolto ja sen paikallinen kehittäminen (MAVEKE)

Toimiva vesihuolto perustuu hyvään ja turvalliseen talousveteen sekä toimivaan jätevesihuoltoon kohtuullisilla kustannuksilla. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi Suomessa on paljon alueellisia eroja. Haja-asutusalueilla vesihuollon palvelutason ja kustannusten vaihtelut ovat suurempia kuin taajamissa, koska asukkaat ovat itse velvollisia huolehtimaan omasta talousveden hankinnasta, jätevesien käsittelystä ja niiden pois johtamisesta.

 

Hankkeen tavoitteena oli lisätä vesihuollon toimintavarmuutta ja taloudellisuutta maaseudulla ja haja-asutusalueilla paikalliset tulevaisuuden kehitysnäkymät sekä energia- ja resurssitehokkuus huomioiden.

Hankkeessa pohdittiin seuraavia kysymyksiä:

  • Mikä on kustannus-, resurssitehokkain ja järkevin ratkaisu kiinteistön vesihuoltoon eri tekijät huomioiden?

  • Kuinka osuuskunnat voivat varautua tulevaisuuden haasteisiin; ikääntyminen, verkostojen vanheneminen, kustannusten kattavuus?

  • Miten vesihuollon järjestelmiin / osuuskuntien toimintaan liittyviä palveluita ja niiden logistiikkaa voidaan kehittää maaseudulla vastaamaan kysyntää tulevaisuudessa?

  • Miten vesihuollon palveluiden tarjontaa voidaan kehittää yhteistyössä muiden haja-alueen infra-alan toimijoiden kanssa (tiet, tietoliikenne, energia jne) ?

Hankkeen tulokset:

  • Vesihuoltotulkki on helppokäyttöinen nettisovellus, joka kertoo tietyn kiinteistön sijainnin suhteessa pohjavesialueisiin ja 100 metrin rantavyöhykkeeseen (YSL 527/2014) sekä taajamarakenteen. Vesihuoltotulkki antaa myös ehdotuksen kiinteistölle parhaiten soveltuvista jätevesienkäsittelyvaihtoehdoista.

  • MunPutsari on kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien käyttäjäkokemuspankki, josta löytyy puolueettomia ja sensuroimattomia vertaisarviointeja omistajien kertomina.

  • MunOsuuskunta -toimintamallikokoelma vesiosuuskuntien toiminnan kehittämiseen. Tarkastelussa ovat mukana ne toimintatavat, joilla osuuskunta voi jatkaa toimintaa itsenäisenä. Liittyminen mm. kunnan vesihuoltolaitokseen tai osuuskuntien fuusioituminen on rajattu tarkastelun ulkopuolelle.

  • Miten vesihuollon palveluiden tarjontaa voidaan kehittää yhteistyössä muiden haja-alueen infra-alan toimijoiden kanssa (tiet, tietoliikenne, energia jne) ?

Julkaistu 23.9.2015 klo 12.59, päivitetty 2.5.2023 klo 14.18