IBC-Carbon: Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilen sitominen muuttuvassa

IBC-Carbon logo

Biotalouteen pohjautuvat kasvuodotukset lisäävät paineita Suomen metsien käytölle. Lisääntyvillä metsänhakkuilla voi olla negatiivisia vaikutuksia metsälajistolle ja ilmastonmuutosta hidastavien hiilinielujen kertymiselle. Luonnon monimuotoisuuden ja erilaisten ekosysteemipalvelujen turvaamisen sekä metsien kestävän käytön yhteensovittaminen on näin ollen yhä tärkeämpää.

Päätöksenteon pohjaksi tarvitaan tarkempaa tietoa siitä, missä sijaitsevat monin tavoin arvokkaat metsät. Ovatko esimerkiksi lahopuulajiston kannalta arvokkaat metsät myös hiilen sidonnan ja varastoinnin kannalta tärkeitä? Entä pidättävätkö samat metsiköt ravinteita tehokkaasti?

Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilen sitominen muuttuvassa ympäristössä (IBC-Carbon) tuottaa mallinnukseen ja monipuolisiin aineistoihin perustuvaa tietoa metsien erilaisista arvoista. Hankkeessa tuotetaan päätöksentekoa tukevia analyyseja siitä, voidaanko näitä arvoja turvata optimaalisesti samoilla alueilla ja miten alueiden välinen kytkeytyvyys tulisi huomioida. Analyyseissa huomioidaan metsien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja erilaiset metsänhoidon menetelmät.

Lisäksi hanke kehittää kannustinjärjestelmää, jolla näitä monin tavoin arvokkaita metsiä voitaisiin turvata metsänomistajien vapaaehtoisuuteen perustuen. Hanke etsii vastausta kysymykseen, millainen metsien turvaamisen kannustinjärjestelmän tulisi olla, jotta se kattaisi monenlaisia hyötyjä ja olisi hyväksyttävä niin metsänomistajien kuin hallinnonkin näkökulmasta.

Lue lisää www.ibccarbon.fi  tai ota yhteyttä Minna Pekkoseen.

 

Julkaistu 4.3.2019 klo 15.05, päivitetty 4.12.2020 klo 15.07

Kohderyhmä: