Paikkatiedot Suomen tilastotuotannossa (GSFI)

"GSGF in Finland - Integration of geospatial and statistical information in Finland (GSFI)" -hankkeessa otetaan seuraava askel GEOSTAT 4 -hankkeen jälkeen mukauttamalla GSGF Europe Suomen olosuhteisiin. GSGF Finland -hanketta täydennetään tutkimuksilla, jotka koskevat äskettäin käyttöön otetun kansallisen tiedonlaatukehyksen integrointia ja kansallisten yksityisyydensuojakäytäntöjen kehittämistä. Hankkeessa arvioidaan Suomen toimintaympäristöä ja laaditaan etenemissuunnitelma tulevaa kehitystä varten.

Osana tätä hanketta Suomen ympäristökeskus (Syke) laatii ehdotuksen uudesta aluejaosta paikallisille tilastoalueille (pienalueet) paikkatilastojen kansallisen yhteentoimivuuden lisäämiseksi.  Ehdotus sisältää nykyisten ratkaisuiden selvittämisen , sidosryhmien tarpeiden kartoituksen, menetelmien arvioinnin, pilotoinnin ja pienaluejakomallin (puoli)automaattisen tuotantomenetelmän. 

Lisäksi hankkeessa toteutetaan tapaustutkimus, jolla kokeillaan kansallisten yhteisten tuotantoratkaisujen vaihtoehtoja tilastoprosessien virtaviivaistamiseksi. Tapaustutkimuksessa kuvataan, miten paikkatietojärjestelmän yhdistäminen eri tilastoprosesseihin mahdollistetaan käyttämällä keskitettyä yritystietovarantoa ja muita vastaaviin toimipaikkoihin linkitettyjä tietolähteitä. Lisäksi ehdotetaan selkeästi määriteltyä ylläpitostrategiaa, jolla pyritään varmistamaan hankkeen tulosten jatkuvuus ja kestävyys.

Tilastokeskus hallinnoi hankekonsortiota. Konsortion muita jäseniä ovat Suomen ympäristökeskus ja Maanmittauslaitos. Osallistuvat organisaatiot ovat keskeisiä paikkatietotilastoja käsitteleviä organisaatioita Suomessa. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Suomen tilastojen ja paikkatiedon integrointiverkoston sekä pohjoismaisten ja eurooppalaisten kollegojen kanssa. Hanke on kaksivuotinen ja toteutetaan vuosien 2023-2025 aikana.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Ville Helminen, Suomen ympäristökeskus Syke, etunimi.sukunimi@syke.fi.

 

Julkaistu 21.4.2023 klo 16.33, päivitetty 24.4.2023 klo 14.27