Re:Fish

Hankkeen tarkoitus on vähentää vapaa-ajan kalastuksesta peräisin olevaa roskaa. Hanke koostuu kolmesta työpaketista. 

Hankkeessa kerätään vapaa-ajan kalastuksesta peräisin olevia kadonneita verkkoja ja muita kalanpyydyksiä haraamalla ja sukeltamalla (työpaketti 1) ja käytöstä poistettuja pyydyksiä erikseen kampanjoimalla (työpaketti 2).  

Hankkeessa selvitetään myös, minkälaisin toimenpitein kalanpyydysten häviämistä voitaisiin vähentää ja välttää. Toimenpidesuositusten laadinnassa hanke kokoaa näkemyksiä myös eri sidosryhmiltä, kuten kalastajilta, pyydysten valmistajilta, viranomaisilta, tutkijoilta, huviveneilijöiltä ja muilta vesillä liikkujilta (työpaketti 3). 

Maaliskuussa 2023 alkanutta projektia koordinoi ruotsalainen Håll Sverige Rent -säätiö. Suomen ympäristökeskus vastaa työpaketti 1:n toteutuksesta ja Pidä Saaristo Siistinä ry työpaketti 2:n toteutuksesta. Tarton yliopiston alaisuudessa toimiva Viron merentutkimuslaitos vastaa työpaketti 3:n toteutuksesta. 

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,78 miljoonaa euroa, josta Suomen ympäristökeskuksen on 368 000 euroa.

Tutustu hankkeeseen Interreg Baltic Central -ohjelman englanninkielisellä verkkosivustolla.

Julkaistu 17.11.2023 klo 14.24, päivitetty 22.11.2023 klo 12.16

Kohderyhmä: