Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Reilu ruokamurros: Eriarvoisuuksien tunnistaminen ja ratkaiseminen matkalla kestävään, terveelliseen ja ilmastoneutraaliin ruokajärjestelmään (JUST-FOOD)

+ Näytä tiedot

Hankkeen perustiedot

Just food: Reilu, kestävä ja ilmastoviisas ruokajärjestelmä

JUST-FOOD konsortio tutkii, miten harpataan kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää hyväksyttävästi ja oikeudenmukaisesti. Nykyisen ruokajärjestelmän ongelmat kielivät muutoksen tarpeesta. Ympäristön ja ihmisten terveys sekä tuotannon taloudellinen kannattavuus eivät ole kestävällä tasolla. Tarvittavan muutoksen vaikutuksia yhteiskuntaan ei kuitenkaan ole tutkittu.

JUST-FOOD luo määritelmiä reilulle ruokamurrokselle ja tutkii siirtymää ympäristön, taloudellisen kannattavuuden sekä ihmisten terveyden ja ravitsemuksen näkökulmasta. Hanke tuottaa kriteerejä oikeudenmukaiselle siirtymälle tutkimalla muutoksen vaikutuksia yhdessä suomalaisten maidontuottajien, ruokapalvelutuottajien sekä yhteisömaatalouden toimijoiden kanssa. Lisäksi tarkastellaan soijantuotannon kipukohtia Brasiliassa. Hanke osallistaa sidosryhmät yhteistyöhön luomaan reilun ruokamurroksen kriteerejä ja määrittämään politiikkatoimia, joilla siirtymästä kestävään ruokajärjestelmään saadaan mahdollisimman oikeudenmukainen kaikille.

SYKEn johtamassa JUST-FOOD monitieteellisessä konsortiossa ovat myös mukana Jyväskylän yliopisto, e2 tutkimus, LUKE, Bernin yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Avaamme hankkeen omat www-sivut pian.

 

 

Just food partnereiden logot
Strategisen tutkimuksen ohjelmien hankkeet saavat rahoitusta strategisen tutkimuksen neuvostolta (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä
Julkaistu 6.8.2019 klo 13.14, päivitetty 16.9.2019 klo 12.50