Sedimentin dityppioksidin kierto muuttuvassa rannikkomeressä (BENNO)

Rannikkosedimentit ovat merkittäviä kasvihuonekaasu dityppioksidin (N2O) tuotannossa ja sitomisessa. Vaikka N2O:n kiertoon vaikuttavat mikrobiologiset prosessit tunnetaan, ymmärretään prosessien välisestä tasapainosta, niiden osuudesta N2O:n nettotuotannossa sekä vasteista tärkeimpien tekijöiden muutoksiin vain vähän, minkä vuoksi N2O:n dynamiikkaa ei voida ennustaa täsmällisesti.

Aion käyttää monitieteistä lähestymistapaa yhdistämällä mikroantureita ja toiminnallisten geenien ilmentymistä selvittääkseni N2O:n kiertoon vaikuttavat mikrobiologiset prosessit Itämeren rannikkosedimenteissä nyt ja tulevaisuudessa. Päämääränäni on arvioida, onko Itämeren rannikko tulevaisuudessa N2O:n lähde vai nielu. Aineisto saadaan kokeilla ja kenttähavainnoilla, ja sitä käytetään eri skenaarioiden mallintamiseen. Tulokset edistävät rannikoiden kasvihuonekaasupäästöihin liittyvää tietämystä sekä toimenpiteitä.

Hankkeesta kerrotaan enemmän englanninkielisellä verkkosivulla.

Lisätietoa

Postdoctoral researcher Dana Hellemann, Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@syke.fi
+358 (0) 503067238

Julkaistu 11.4.2023 klo 18.04, päivitetty 8.8.2023 klo 13.10