Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Siemenvarastojen merkitys ympäristömuutoksissa Itämeren kasviplanktonin säilymiselle ja evoluutiodynamiikalle (RESERVOIR)

Kasviplanktonkukinnat ovat vesiekosysteemien tuotantohuippuja, jotka Itämeren kaltaisissa ympäristöissä ovat lyhytaikaisia ja sidottuja vuodenaikojen vaihteluun. Pohjaan vajoavat solujen lepomuodot ovat planktonlevien selviytymisstrategioita epäedullisten kausien yli. Sedimenttiin kertyvät lepomuodot muodostavat monimuotoisen geneettisen varannon samoin kuin maakasvien siemenpankit, joita pidetään eliöyhteisöjen kannalta tärkeinä ympäristömuutosten puskureina. Tutkimus keskittyy sedimentin lepomuotojen monimuotoisuuden merkitykseen Itämeren kasviplanktonyhteisöjen resilienssille muuttuvissa ympäristöoloissa. Hankkeessa sovelletaan moderneja sekvessointimenetelmiä merenpohjien lepomuotoyhteisöjen monimuotoisuuden määrittämiseen, tutkitaan kokeellisesti monimuotoisuuden merkitystä lepomuodoista kasvatettujen kasviplanktonkantojen toiminnalle eri ympäristöoloissa, sekä analysoidaan pitkäaikaissarjoista yhteisökoostumuksen resilienssiä muuttuneissa ympäristöoloissa.

 

Julkaistu 21.9.2017 klo 12.30, päivitetty 21.9.2017 klo 13.03

Kohderyhmä: