Suomalaisen ympäristön ja yhteiskunnan kyky sopeutua ilmastonmuutokseen (FINADAPT)

TERVETULOA FINADAPTIN VERKKOSIVUILLE

 

FINADAPT -konsortion tavoitteena oli tutkia Suomen sopeutumista ilmastonmuutoksen mahdollisiin vaikutuksiin. Konsortioon kuului 11 tutkimuslaitosta ja tutkimukset tehtiin vuosina 2004-2005. Tutkimus perustui kirjallisuuskatsauksiin, avainryhmien osallistumiseen, seminaareihin ja kohdennettuun tutkimukseen. FINADAPT käsitteli seuraavia aiheita: ilmastotieto ja skenaariot, luonnon monimuotoisuus, metsätalous, maatalous, vesivarat, terveys, liikenne, rakennettu ympäristö, energiainfrastruktuuri, matkailu ja luonnon virkistyskäyttö, sosio-ekonominen esiselvitys, yhdyskuntasuunnittelu ja kysely avainryhmille.

FINADAPTin yhteenveto päättäjille julkistettiin maaliskuussa 2007. Raportti löytyy täältä [https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38397] (suomeksi ja englanniksi).

Raportti kokoaa yhteen FINADAPTin keskeiset tulokset pääviesteiksi ja tunnistaa tutkimustarpeita, joista voi olla hyötyä päättäjille ilmastonmuutokseen sopeutumisen valmistelussa.

FINADAPT Working Papers

Yhteenveto päättäjille-raportin lisäksi FINADAPTin osahankkeet tuottivat 15 raporttia (Working Papers), perusaineiston Suomen ilmastosta ja tieteellisiä julkaisuja.  Hankkeen kuluessa valmistui myös akateemisia loppututkintoja.

Lisätietoja

 

Tutkimusprofessori Tim Carter, Suomen ympäristökeskus (SYKE), etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 28.8.2013 klo 13.12, päivitetty 8.8.2023 klo 16.03