Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tekoälypalvelut vesisektorilla (AI Vesi360)

Lyhytosoite: syke.fi/hankkeet/AIVesi360

Tavoitteet

Tavoitteen on tutkia tekoälyn hyödyntämistä:

 1. Ennustamisessa (vedenkorkeus): Korvaako tekoäly perinteisiä mallinnusmenetelmiä? Voiko avoimen tiedon avulla kuka tahansa tehdä ennusteen?
 2. Neuvonnassa (virtuaaliassistentti): Onko vastaus luotettava? Moneenko kysymykseen pystytään vastaamaan?
 3. Kansalaishavainnoinnissa (kuvatunnistus): Voidaanko havainnot luokitella automaattisesti ja helpottaa Levävahti tyyppisten sovellusten käyttöä tai seurantaa yleensä?
 4. Laadunhallinnassa (automaattiasemat): Voisiko syväoppimisen ja tilastollisten mallien avulla (Dai, W. & Yoshige, K. 2018) parantaa tiedon laatua?
 5. Koulutuksessa (virtuaaliopettaja): Vaikuttaako tekoäly ihmisten kanssakäymiseen – peruskoulutus? Laatu?

Älykkään virtuaaliassistentti kehittäminen vaatii, että kehitettyihin malleihin esim. kuvantunnistus luodaan rajapinta, josta malli on virtuaaliassistentin hyödynnettävissä.

Levää Helsingin Hieltarannan uimarannan läheisyydessä kesällä 2018. Levä häiritseen niin uimareita kuin kalastajia. Konenäkö tunnisti levän kuvasta yli 90 % todennäköisyydellä. © Kuva: Jari Silander

Tausta

Kuivuudet ja tulvat kasvavat väestön-, talous- ja ilmastonmuutos lisää sosiaalista haavoittuvuutta, hiljainen tieto katoaa ja kestävyysvaje kasvaa. Ihmiset ja yhteiskunta tarvitsevat uudistuksia sopeutuakseen muutoksiin, joita voidaan kokeilujen ja tutkimuksen kautta aikaansaada.

Voiko tekoäly yhdessä hiljaisen ja avoimen tiedon kanssa ratkaista maailman vesiongelmat? Voimmeko neuvoa puhtaan juomaveden saannissa? Entä pystymmekö kertomaan milloin levätilanne on paha emmekä voi uida, entä kuivuus- ja tulvatilanteet? Entä jos voisimme auttaa niitä joilla ei ole varaa hankkia asiantuntijan apua tai heitä jotka eivät osaa lukea? Missä kaikessa tekoäly voisi auttaa vesisektorilla?

Maa- ja vesitekniikan tuki ry. tekee mahdolliseksi tämän työn käynnistämisen. Hanke tukee Tekoäly ja IoT- vesiriskien ja vesivarojen hallinnassa (ÄlyVesi) -hankkeen jatkoa.

Menetelmät

Tutkimuksissä käytetään muun muassa takaisinkytkettyä neuroverkkoa, rationaalista virtausmallinnusta, luonnollisen kielen prosessointimenetelmiä, luokittelua, kuvatunnistuksen menetelmiä, ohjatun opettamisen menetelmiä sekä IoT -veden korkeusasemia että tilastollisia malleja.

Tuotokset

 • 2-5 tieteellistä artikkelia tai opinnäytetyötä
 • 3-5 ammatillista artikkelia Vesitalous –lehdessä.
 • 2 palveludemoa kansalaisille.
 • 2-5 esitelmää (seminaarit, konferenssit, AIMonday…).
 • 5 sosiaalisen median viestiä, joista 2 Blogia.

Kirjallisuutta

Lisätietoja

 • Erikoistutkija Jari Silander, puh: +358 295 251 638, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Julkaistu 30.6.2020 klo 16.41, päivitetty 1.7.2020 klo 17.49

Kohderyhmä: