Tekoälypalvelut vesisektorilla (AI Vesi360)

Lyhytosoite: syke.fi/hankkeet/AIVesi360

Tavoitteet

Tavoitteen on tutkia tekoälyn hyödyntämistä:

 1. Ennustamisessa (vedenkorkeus): Korvaako tekoäly perinteisiä mallinnusmenetelmiä? Voiko avoimen tiedon avulla kuka tahansa tehdä ennusteen?
 2. Neuvonnassa (virtuaaliassistentti): Onko vastaus luotettava? Moneenko kysymykseen pystytään vastaamaan?
 3. Kansalaishavainnoinnissa (kuvatunnistus): Voidaanko havainnot luokitella automaattisesti ja helpottaa Levävahti tyyppisten sovellusten käyttöä tai seurantaa yleensä?
 4. Laadunhallinnassa (automaattiasemat): Voisiko syväoppimisen ja tilastollisten mallien avulla (Dai, W. & Yoshige, K. 2018) parantaa tiedon laatua?
 5. Koulutuksessa (virtuaaliopettaja): Vaikuttaako tekoäly ihmisten kanssakäymiseen – peruskoulutus? Laatu?

Älykkään virtuaaliassistentti kehittäminen vaatii, että kehitettyihin malleihin esim. kuvantunnistus luodaan rajapinta, josta malli on virtuaaliassistentin hyödynnettävissä.

Kuvantunnistus
Www-jäänlähtökuvien luokittelija koekäytössä (2021).
Jattipalsami Lahti
Vesikasvillisuuttaa kuvattiin Lahdessa heinäkuussa 2020. Kuvaan on merkittyä jättipalsami konenäkömallin opettamista varten. Alustavien tulosten perusteella noin 200 kuvalla päästään 15 m korkeudesta (GSD 3-5 mm) n. IoU arvoon 0.4.© Kuva: Lari Kaukonen
Alustava
Vedenkorkeuden ennutaminen neuroverkoilla. Alustavia tuloksia kesällä 2021. MVTT:n tuella olemme saaneet alustavia tuloksia, tulokset ovat lupaavia , joten pyrimme julkaisemaan ne vuoden 2021 lopulla.

Tausta

Kuivuudet ja tulvat kasvavat väestön-, talous- ja ilmastonmuutos lisää sosiaalista haavoittuvuutta, hiljainen tieto katoaa ja kestävyysvaje kasvaa. Ihmiset ja yhteiskunta tarvitsevat uudistuksia sopeutuakseen muutoksiin, joita voidaan kokeilujen ja tutkimuksen kautta aikaansaada.

Voiko tekoäly yhdessä hiljaisen ja avoimen tiedon kanssa ratkaista maailman vesiongelmat? Voimmeko neuvoa puhtaan juomaveden saannissa? Entä pystymmekö kertomaan milloin levätilanne on paha emmekä voi uida, entä kuivuus- ja tulvatilanteet? Entä jos voisimme auttaa niitä joilla ei ole varaa hankkia asiantuntijan apua tai heitä jotka eivät osaa lukea? Missä kaikessa tekoäly voisi auttaa vesisektorilla?

Maa- ja vesitekniikan tuki ry. tekee mahdolliseksi tämän työn käynnistämisen. Hanke tukee Tekoäly ja IoT- vesiriskien ja vesivarojen hallinnassa (ÄlyVesi) -hankkeen jatkoa.

Menetelmät

Tutkimuksissä käytetään muun muassa takaisinkytkettyä neuroverkkoa, rationaalista virtausmallinnusta, luonnollisen kielen prosessointimenetelmiä, luokittelua, kuvatunnistuksen menetelmiä, ohjatun opettamisen menetelmiä sekä IoT -veden korkeusasemia että tilastollisia malleja.

Tuotokset

 • 2-5 tieteellistä artikkelia tai opinnäytetyötä
 • 3-5 ammatillista artikkelia Vesitalous –lehdessä.
 • 2 palveludemoa kansalaisille.
 • 2-5 esitelmää (seminaarit, konferenssit, AIMonday…).
 • 5 sosiaalisen median viestiä, joista 2 Blogia.

Kirjallisuutta

Lisätietoja

 • Erikoistutkija Jari Silander, puh: +358 295 251 638, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Julkaistu 30.6.2020 klo 16.41, päivitetty 23.5.2022 klo 13.31

Kohderyhmä: