Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Teolliset symbioosit materiaalikehitys ja MALLI-Y analyysi Pohjois-Savo

Teolliset Symbioosit -toiminnassa tarkastellaan yritysten ja muiden toimijoiden materiaali- ja sivuvirtoja siten, että toimijat voivat löytää toistensa virroista materiaaleja uusille tuotteille ja liiketoiminnalle. Symbiooseissa yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa ja synnyttävät uutta liiketoimintaa hyödyntämällä tehokkaasti toistensa sivuvirtoja, teknologiaa, osaamista ja palveluja. Tavoitteena on löytää sellaisia yritysten ja myös muiden toimijoiden välisiä kumppanuuksia, mikä mahdollistaa hyödyn maksimoimista. Näin edistetään teollisten symbioosien syntymistä Pohjois-Savossa sekä sitä kautta uuden yritystoiminnan syntymistä. Tarkoituksena on löytää 350 synergiaa ja kontaktoida satoja yrityksiä Pohjois-Savossa.

Hankkeen toisena osiona on SYKE:n elinkaariklinikka-toimintamallin kehittäminen ja toteuttaminen Pohjois-Savossa. Suomen ympäristökeskuksen kehittämä elinkaariklinikka-toimintamalli on yritysten ympäristövaikutusten arviointiin kehitetty, elinkaariarviointiin pohjautuva työkalu. Elinkaariklinikoiden avulla voidaan arvioida yritysten tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutuksia ja hyödyntää tuloksia yritysten tuotekehityksessä ja ympäristövaikutusten vähentämisessä. Pohjois-Savossa elinkaariklinikoita kehitetään edelleen tarjoamaan yrityksille myös taloudellista tietoa kiertotalouden toimenpiteiden vaikutuksista. Taloudellisen tiedon kautta yrityksiä aktivoidaan toteuttamaan erilaisia kiertotalouteen liittyviä kehittämistoimia.

 

Lisätietoja

Tutkija Jaakko Karvonen, Suomen ympäristökeskus SYKE

etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

 

 

johannankuvat
Julkaistu 22.1.2018 klo 21.32, päivitetty 19.11.2019 klo 14.10