Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelussa (Urban Zone 3)

Urban Zone 3 -hankkeessa laaditaan arvio yhdyskuntarakenteen tulevasta kehityksestä kaupunkiseuduilla sekä sovelletaan kehitettyä vyöhykemenetelmää laajasti eri käytännön suunnittelukohteissa erilaisina pilotteina. Pilottikohteina on noin 10 suomalaista kaupunkia ja kaupunkiseutua. Hanke toteutetaan vuosien 2015 ja 2016 aikana tiiviissä yhteistyössä osallistuvien kaupunkien ja maakuntien liittojen kanssa.

Yhdyskuntarakenteen vyöhyketarkastelussa kaupunkiseudut jaetaan jalankulku-, joukkoliikenne- ja autovyöhykkeisiin alueen sijaintiin ja joukkoliikenteen palvelutasoon perustuvien kriteereiden avulla. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisyyttä on tutkittu vuosina 2007–2014 Urban Zone (UZ) 1 ja 2 -tutkimushankkeissa, joissa on laadittu yhdyskuntarakenteen vyöhykejako Suomen 34 kaupunkiseudulle ja laskettu liikkumisen tunnuslukuja eri vyöhykkeille. Vyöhykemenetelmä kuvaa hyvin liikennemuotojen tarjonta-alueita ja toimii havainnollisena yhdyskuntarakenteen ja liikenneverkon yhteen sovittavana tulkintana sekä seurannan ja vertailun välineenä.

Vyöhykemenetelmän taustalla on kolmen kaupunkijärjestelmän malli, jossa kaupunkialueilta tunnistetaan jalankulku-, joukkoliikenne- ja autokaupunkialueet (urban fabrics). Nämä kolme kaupunkijärjestelmää eivät ole toisensa poissulkevia vyöhykkeitä vaan ne muodostavat päällekkäisiä rakenteita. Urban fabrics -ajattelutavan sovelluksena vyöhykemenetelmä antaa hyvän perustan ja tietopohjan suunnittelun lähtökohdaksi, mutta vaatii jatkokehittämistä, jossa huomioidaan yhdyskuntarakenteen suunnittelun eri osa-alueiden tietotarpeita. Tämä vaatii kolmen kaupunkijärjestelmän tunnistamista, sen perusteella muodostettua käsitystä kestävästä kaupungista ja tämän perusteella muodostetun tavoitteen toteuttamista.

Tutkimushankkeella on kaksi päätavoitetta:

  • Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen tulevaisuuden arviointi
  • Vyöhykemenetelmän soveltaminen kaupunkiseutujen ajankohtaisissa suunnittelukysymyksissä

Molempien päätavoitteiden osalta sovelletaan vyöhykemenetelmää ja kolmen kaupunkijärjestelmän ajattelumallia.

Seminaarit ja työpajat

Aloitustilaisuus

Hankkeen aloituskokous järjestettiin 22.1.2015 SYKEssä. Tähtiluennoitsijana tilaisuudessa oli Joe Ravetz Manchesterin yliopistosta (Co-Director of the Centre for Urban & Regional Ecology). Ravetz esitteli näkökulmia Urban Zone 3 -hankkeeseen ja kaupunkien yhdyskuntarakenteen tulevaisuuteen tulevan kirjansa Urban 3.0 pohjalta.

Temaattiset tulevaisuustyöpajat

  • 1.6.2015 Keskus- ja palveluverkko

  • 26.10.2015 Logistiikka- ja liikenne

  • 16.2.2016 Asuminen

  • 23.5.2016 Talous- ja teknologia

Hankkeen tulosseminaari

Keskeisiä tuloksia esiteltiin seminaarissa ympäristöministeriön Pankkisalissa 21.3.2017.
Seminaarin esityskalvot:

Julkaisuja

Tutkimushankkeen loppuraportti julkaistiin 8.3.2017 Suomen ympäristökeskuksen raportteja -sarjassa:

Tutkimusraportit kaupunkiseutujen erityistarkasteluista:

 

Lisätietoja

Ryhmäpäällikkö Ville Helminen, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 29.1.2015 klo 14.56, päivitetty 30.11.2020 klo 11.11