Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa (CORE)

corekansi

AJANKOHTAISTA

Syksyllä 2021 valmistuva Ohuesta osallistumisesta yhteiseen ongelmanratkaisuun - tiekartta kohti yhteistoiminnallisempaa Suomea kokoaa tietoa ja esimerkkejä avuksi yhteistoiminnallisuuden edistämiseen.

Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama hanke ”Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa” (CORE) tutkii ja kehittää julkisen vallan, kansalaisten ja yritysten välistä yhteistoimintaa ympäristösuunnittelussa ja –päätöksenteossa. Hanke kuuluu strategisen tutkimuksen neuvoston ohjelmaan ”Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus”.

corelogo

CORE-hanke tukeutuu ajatukseen toimijoiden keskinäisestä riippuvuudesta ja yhteistoiminnallisen hallinnan (”collaborative governance”) tarpeesta mutkikkaiden ongelmien edessä. Hanke hakee menetelmiä reilujen ja tehokkaiden, parhaaseen tietoon perustuvien ratkaisujen luomiseksi kiistanalaisiin ympäristön ja luonnonvarojen käytön ongelmiin. Hankkeessa kehitetään suomalaisoloissa toimivia yhteisen ongelmanratkaisun toimintamalleja ja erilaisten toimijoiden valmiuksia hyödyntää niitä rakentavasti. 

STNsuomi

Käytännössä paneudutaan maankäyttöön, luonnonvarojen hallintaan ja energiakysymyksiin liittyviin jännitteisiin. Tarkasteltavia toimintamalleja ovat esimerkiksi paikallisten ympäristökiistojen sovittelu- ja neuvotteluprosessit, yhteistoiminnallinen luonnonvarojen käytön suunnittelu, fasilitoidut ja neuvottelevat politiikka- ja säädösvalmisteluprosessit sekä vuorovaikutteiset ja digitalisoituvat tietokäytännöt.

Tulokset auttavat yhteistoiminnan kulttuurin ja käytäntöjen kehittämistä ympäristöpäätöksenteossa ja muillakin aloilla. Kehitettävät toimintamallit voivat palvella myös esimerkiksi sosiaali- ja terveyssektoria ja maakuntahallinnon kehittämistä.

Lisätietoa 

Vanhempi tutkija Heli Saarikoski, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, 0295 25 1589

Erikoistutkija Maija Faehnle, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, 0295 25 1109 

 

Julkaistu 10.7.2018 klo 11.43, päivitetty 12.8.2021 klo 23.30