Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys -ohje (PETO)

Tämän projektin tarkoituksena oli laatia kansallinen ohjeistus perustilaselvityksen laatimiselle. Ohjeistuksen perustana oli Euroopan komission laatima ohje European Commission Guidance concerning baseline reports under Article 22(2) of Directive 2010/75/EU on industrial emissions.

Kansallisessa ohjeistuksessa tarkennettiin komission ohjeistuksen sisältöä ja avattiin arviointien periaatteita sekä kuvattiin toimenpiteisiin liittyvää hallinnollista menettelyä.  Ohjeistus ei ole sitova, vaan sitä sovelletaan tapauskohtaisesti kohteen ominaispiirteet huomioon ottaen. Ohjeistus on uuden ympäristönsuojelulain ja -asetuksen mukainen.

Hankkeen taustatyöstä vastasi Golder Associates Oy ja julkaisun lopullisesta muokkauksesta sekä julkaisusta viestimisestä ympäristöministeriö yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

Ohjeistus valmistui marraskuun 2014 aikana ja se julkaistiin sähköisesti Ympäristöhallinnon ohjeita -sarjassa.

Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys. Ympäristöhallinnon ohjeita 8/2014

Lisätietoja

Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 19.11.2014 klo 12.44, päivitetty 21.11.2014 klo 9.16