Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tiedotteet

Uusimmat tiedotteet

RSS
 • Jätevesilietteen pitkäaikaisesta fosforilannoitusvaikutuksesta ja käyttöön liittyvistä riskeistä uutta tutkimustietoa 17.9.2020
 • Koottua tietoa ekologisen kompensaation käyttöön ottamiseksi Suomessa 14.9.2020
  Parhaillaan Suomessa valmistellaan luonnonsuojelulain uudistamista. Sen yhtenä osana selvitetään ekologisen kompensaation mahdollista käyttöönottoa luonnonsuojelun keinovalikoimaan. Valmistelun tueksi on Suomen ympäristökeskuksessa tehty selvitys esimerkkitilanteista, joissa erilaisten hankkeiden luonnolle aiheuttamia haittoja on Suomessa lievennetty tai pyritty kompensoimaan.
 • Väitös: Metsien ja peltojen hiilensidonnan kytkeminen ekosysteemipalveluarvioihin 11.9.2020
  Hiilensidonta kytkeytyy ruoan, raaka-aineiden ja uusiutuvan energian tuotantoon sekä ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden säätelyyn. Ilmaston nopea lämpeneminen ja luonnonvarojen kysynnän kasvu voivat heikentää näiden ekosysteemipalveluiden saatavuutta pohjoisella havumetsävyöhykkeellä. Kestävän maankäytön suunnittelun ja ilmastonmuutoksen hillinnän tueksi tarvitaan tietoa hiilensidonnan alueellisesta vaihtelusta suhteessa muihin ekosysteemipalveluihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
 • Monimuotoisuudelle tärkeät haukkametsät häviävät hakkuissa 8.9.2020
  Tuoreen tutkimuksen mukaan monimuotoisuudelle merkittävät haukkametsät peittävät Keski-Suomen pinta-alasta noin kolme prosenttia ja sijaitsevat pääasiassa suojelualueiden ulkopuolella. Kymmenesosa näistä haukkametsistä katosi tai heikentyi huomattavasti muutamassa vuodessa hakkuiden vuoksi, osoitti Jyväskylän yliopiston, Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristökeskus SYKE:n yhteistutkimus.
 • Väitös: Yhdyskuntien kestävä vesihuolto edellyttää toimiakseen laajaa osaamista 8.9.2020
  Yhdyskuntien kestävä vesihuolto edellyttää perusteellista yhdyskuntien toimintojen tuntemusta sen lisäksi, että taloudelliset ja hallinnolliset järjestelyt toimivat hyvin ja tekniikka on korkealaatuista. Myös vesihuollon rakenteiden eli talous- ja jätevesiputkistojen ja järjestelmien ylläpito vaatii erityistä huomiota. Tähän tulokseen on päädytty Suomen ympäristökeskuksen ryhmäpäällikkö Jyrki Laitisen väitöskirjassa, joka tarkastetaan Tampereen yliopistossa 11.9.2020.
 • Euroooppalaisten maisemien juhlavuosi 7.9.2020
  Meneillään on maisemien juhlavuosi Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen täyttäessä syksyllä 20 vuotta. Elävä maisema on tärkeä osa eurooppalaista identiteettiä. Maisemia juhlistetaan Suomessa monipuolisesti muun muassa kaikille avoimella valokuvakilpailulla, valokuvakampanjalla ja maisemakävelyin.
 • Sulfaattikuormitus voi vaarantaa vesistöjen tilan 3.9.2020
  Koko Suomen kattavan tutkimuksen mukaan vesistöihimme päätyy sulfaattia noin miljoona tonnia vuodessa. Tätä kuormitusta ei ole riittävästi huomioitu vesiensuojelussa. Sulfaatti voi muun muassa kiihdyttää järvien rehevöitymistä. Sulfaattia päätyy vesiin fossiilisista polttoaineista, kemikaaleista, maaperästä ja lannoitteista. Kaikilla sulfaattikuormittajilla ei ole velvoitetta seurata päästöjään ja seurantaa tulisikin laajentaa.
 • Lääkkeiden jätehuoltoa Itämeren alueella parannettava 3.9.2020
  Lääkkeiden virheellinen hävittäminen on yhä yleistä ja jätehuollossa Itämeren alueella on suuria eroja. Lääkejätteen keräystä ja hävittämistä Itämeren alueella selvittänyt EU:n Itämeren alueen Interreg-ohjelman rahoittama hanke, CWPharma. Hankkeen tarkoituksena on vähentää näin lääkeaineiden päästöjä Itämereen.
Lisää tiedotteita
Julkaistu 4.6.2013 klo 15.00, päivitetty 24.9.2020 klo 11.40
Aihealue:
Kohderyhmä: