Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5

Polkuriippuvuus ja uudet toimintamuodot energiajärjestelmissä: Teknologia-, liiketoiminta- ja politiikkainnovaatioiden monitasoinen tarkastelu (EnPath)
Hanke | Julkaistu: 30.4.2013

Tausta ja tavoitteet Energiajärjestelmät ovat yleensä vahvasti polkuriippuvaisia: nykyiset tuotantorakenteet, päästöt ja kustannukset riippuvat paljolti vuosikymmeniä aiemmin tehdyistä ratkaisui...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Polkuriippuvuus ja uudet toimintamuodot energiajärjestelmissä: Teknologia-, liiketoiminta- ja politiikkainnovaatioiden monitasoinen tarkastelu (EnPath)
Alueellinen kasvihuonekaasupäästöjen arviointimalli (KASVENER)
Hanke | Julkaistu: 15.8.2014

  Hanke lyhyesti Noin 70 kuntaa on laskenut tai teettänyt alueensa kasvihuonekaasupäästöjen arvioinnin KASVENER-mallilla, jonka Suomen ympäristökeskus on tehnyt Kuntaliitolle työkal...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Alueellinen kasvihuonekaasupäästöjen arviointimalli (KASVENER)
Arvopohjaiset kannustinjärjestelmät energiankulutuksessa
Hanke | Julkaistu: 8.4.2013

Hanke lyhyesti Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa kuluttajien energian kulutusta ja älykkäitä järjestelmiä koskevista arvoista ja asenteista sekä hyödyntää tätä tietoa kestävän kehityksen ja ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Arvopohjaiset kannustinjärjestelmät energiankulutuksessa
Asukkaiden hyvät ideat, keksinnöt ja käytännöt energiansäästössä (LAICA)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Tuloksia Hankkeen tuloksia esiteltiin kahdessa Suomen Akatemian FICCA-ohjelman järjestämässä seminaarissa FICCA sidosryhmäseminaari 4.12.2014, Hillinnän uudet mahdollisuudet (pdf )...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Asukkaiden hyvät ideat, keksinnöt ja käytännöt energiansäästössä (LAICA)
Ekotehokas levämassaan perustuva bioenergiatuotanto
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Hankkeen päätavoite on kehittää ja validoida uusi integroitu bioenergiatuotantokonsepti, joka perustuu levien tehokkaaseen kasvatukseen ja levämassojen hyödyntämiseen sekä biodieseliksi että bioka...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ekotehokas levämassaan perustuva bioenergiatuotanto
Vesivoimatuotannon rooli sähkömarkkinoilla: vaikutukset päästöihin ja windfall-voittoihin
Hanke | Julkaistu: 15.4.2013

Hanke lyhyesti Hankkeessa hyödynnetään sähkön reaaliaikaiseen hinnoitteluun liittyvää pitkän aikavälin simulointimallia jonka avulla analysoidaan vesivoimatuotannon strategista roolia Pohjoismai...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vesivoimatuotannon rooli sähkömarkkinoilla: vaikutukset päästöihin ja windfall-voittoihin
Biomassan hyödyntämisen kestävyys muuttuvassa toimintaympäristössä (SUBICHOE)
Hanke | Julkaistu: 18.4.2013

Hanke lyhyesti Hankkeen tavoitteena on tutkia ja arvioida biomassan hyödyntämisen kestävyyttä erityisesti bioenergiasovellutusten kannalta. Hanke koostuu neljästä työpaketista, joista ensi...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Biomassan hyödyntämisen kestävyys muuttuvassa toimintaympäristössä (SUBICHOE)
Luonnosta ohjautuvan energiantuotannon taloudellisen arvon määrittäminen
Hanke | Julkaistu: 18.4.2013

Hanke lyhyesti Suuri osa uusiutuvasta energiantuotannosta (tuulivoima ja aurinkovoima) poikkeaa perinteisestä, fossiilisiin polttoaineisiin pohjautuvasta, energiantuotannosta siten, että se ei o...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonnosta ohjautuvan energiantuotannon taloudellisen arvon määrittäminen
Vihreän kasvun mahdollisuudet
Hanke | Julkaistu: 9.4.2013

Hanke lyhyesti Hankkeen tavoitteena oli kiteyttää vihreän kasvun haasteet ja mahdollisuudet Suomen kannalta ja tunnistaa vihreää kasvua tukevia politiikkatoimia ja prosesseja, vihreän kasvun ask...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vihreän kasvun mahdollisuudet

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5