Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5

SYKE innostaa kansalaisia tieteen tekemiseen Porin SuomiAreenassa
Tiedote | Julkaistu: 14.7.2014

Kansalaistiede on tieteellisen tutkimuksen uusin trendi. Siinä tutkimusta toteutetaan harrastajatieteilijöiden avustuksella ja hyödyntäen uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. ”Aineistonkeruun......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > SYKE innostaa kansalaisia tieteen tekemiseen Porin SuomiAreenassa
Tutkimus & kehittäminen > Ympäristötiedon tuotanto > SYKE innostaa kansalaisia tieteen tekemiseen Porin SuomiAreenassa
HINKU-kuntien päästöt vähentyneet kuudessa vuodessa lähes 20 prosenttia
Tiedote | Julkaistu: 14.5.2014

Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankkeen kunnat vähensivät vuosina 2007–2012 kasvihuonekaasupäästöjään keskimäärin 19 prosenttia. Eniten päästöjään vähensivät Hanko (-34 %) ja viime vuosina voim......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > HINKU-kuntien päästöt vähentyneet kuudessa vuodessa lähes 20 prosenttia
Tutkimus & kehittäminen > Ilmastonmuutos > HINKU-kuntien päästöt vähentyneet kuudessa vuodessa lähes 20 prosenttia
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > HINKU-kuntien päästöt vähentyneet kuudessa vuodessa lähes 20 prosenttia
Lappeenrannan kaupunki liittyy hiilineutraalien kuntien verkostoon
Tiedote | Julkaistu: 1.4.2014

Lappeenrannan kaupunki liittyy hiilineutraalien kuntien verkostoon eli HINKU-kuntiin. Kaupunginvaltuusto päätti liittymisestä 31.3.2014. Samalla sitouduttiin vähentämään Lappeenrannan alueen kasvihuon......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Lappeenrannan kaupunki liittyy hiilineutraalien kuntien verkostoon
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Lappeenrannan kaupunki liittyy hiilineutraalien kuntien verkostoon
Selvitys ja arvio uusiutuvan energian tuotannon ja käytön ympäristövaikutuksista ja riskeistä (UUSRISKI)
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Hanke lyhyesti EU:n ilmasto- ja energiapoliittiset tavoitteet edellyttävät uusiutuvan energian käytön lisäämistä. Kansallisessa uusiutuvan energian toimintasuunnitelmassa esitetään, että Suom...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Selvitys ja arvio uusiutuvan energian tuotannon ja käytön ympäristövaikutuksista ja riskeistä (UUSRISKI)
Suomen suurin aurinkopaneelien yhteistilaus edennyt toteutukseen HINKU-kunnissa
Tiedote | Julkaistu: 11.2.2014

Suomen suurimman aurinkopaneelien yhteistilauksen toimitukset ovat käynnissä. Aurinkopaneelit asennetaan neljän HINKU-kunnan kiinteistöihin Padasjoelle, Laitilaan, Mynämäelle ja Maskuun sekä noin 20 y......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Suomen suurin aurinkopaneelien yhteistilaus edennyt toteutukseen HINKU-kunnissa
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Suomen suurin aurinkopaneelien yhteistilaus edennyt toteutukseen HINKU-kunnissa
Suomalaiset eivät tiedosta asuntojen lämmityksen energiankulutusta
Tiedote | Julkaistu: 23.1.2014

Suomalaiset eivät ole tietoisia siitä, kuinka paljon kodin lämmittämiseen menee energiaa. Kuitenkin asunnon lämmityksen tapa ja lämmitysenergian määrä vaikuttavat eniten suomalaisten hiilijalanjälkeen......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Suomalaiset eivät tiedosta asuntojen lämmityksen energiankulutusta
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Suomalaiset eivät tiedosta asuntojen lämmityksen energiankulutusta
Vihreä talous ja vesi
Hanke | Julkaistu: 7.10.2013

Tausta ja tarve Vihreä talous tarkoittaa talousjärjestelmää, jossa ekosysteemin hyvinvointi otetaan huomioon kiinteänä osana järjestelmää. Tämä on yksi, vaikka ei ainoa vihreän talouden määritel...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vihreä talous ja vesi
Ekoinnovaatiosta viestiminen
Sisältösivu | Julkaistu: 7.5.2013

Viestinnän tavoitteena on kertoa ekoinnovaatiosta luotettavasti ja vahvistaa yrityksen kilpailukykyä ja asemaa markkinoilla. Monille tuoteryhmille eli erilaisille tuotteille ja palveluille o...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Innovaatioputkesta yritystoimintaa - Cleantech innovaatioiden kaupallistaminen > Ekoinnovaatiosta viestiminen
Kantoenergian tarkennetut päästöarviot ylittävät ennakoidun EU-rajan
Tiedote | Julkaistu: 28.5.2013

Kantoenergia tuottaa 20 vuoden käytön jälkeen 25–35 % pienemmät päästöt kuin kivihiili. 50 vuoden käytön jälkeen ero on 40–50 %. Tulokset on saatu uudella mittausmenetelmällä, jonka ovat kehittäneet ......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Kantoenergian tarkennetut päästöarviot ylittävät ennakoidun EU-rajan
Työkalu metsäbioenergian ympäristö- ja talousvaikutuksien arviointiin - METY
Hanke | Julkaistu: 9.10.2015

Hanke lyhyesti Jotta metsäenergian tuotannon ja käytön riskejä ja niiden ekologista ja taloudellista kestävyyttä voitaisiin arvioida kokonaisvaltaisesti myös pitkällä aikavälillä, metsiin ko...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Työkalu metsäbioenergian ympäristö- ja talousvaikutuksien arviointiin - METY
Vihreä talous - käsitteen jäsennys ja seuraukset eri toimijoille
Hanke | Julkaistu: 17.4.2013

Kuva: Timo Ratinen Tausta Vihreän talouden käsite on olennaine...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vihreä talous - käsitteen jäsennys ja seuraukset eri toimijoille
Polkuriippuvuus ja uudet toimintamuodot energiajärjestelmissä: Teknologia-, liiketoiminta- ja politiikkainnovaatioiden monitasoinen tarkastelu (EnPath)
Hanke | Julkaistu: 30.4.2013

Tausta ja tavoitteet Energiajärjestelmät ovat yleensä vahvasti polkuriippuvaisia: nykyiset tuotantorakenteet, päästöt ja kustannukset riippuvat paljolti vuosikymmeniä aiemmin tehdyistä ratkaisui...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Polkuriippuvuus ja uudet toimintamuodot energiajärjestelmissä: Teknologia-, liiketoiminta- ja politiikkainnovaatioiden monitasoinen tarkastelu (EnPath)
Alueellinen kasvihuonekaasupäästöjen arviointimalli (KASVENER)
Hanke | Julkaistu: 15.8.2014

  Hanke lyhyesti Noin 70 kuntaa on laskenut tai teettänyt alueensa kasvihuonekaasupäästöjen arvioinnin KASVENER-mallilla, jonka Suomen ympäristökeskus on tehnyt Kuntaliitolle työkal...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Alueellinen kasvihuonekaasupäästöjen arviointimalli (KASVENER)
Arvopohjaiset kannustinjärjestelmät energiankulutuksessa
Hanke | Julkaistu: 8.4.2013

Hanke lyhyesti Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa kuluttajien energian kulutusta ja älykkäitä järjestelmiä koskevista arvoista ja asenteista sekä hyödyntää tätä tietoa kestävän kehityksen ja ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Arvopohjaiset kannustinjärjestelmät energiankulutuksessa
Asukkaiden hyvät ideat, keksinnöt ja käytännöt energiansäästössä (LAICA)
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Tuloksia Hankkeen tuloksia esiteltiin kahdessa Suomen Akatemian FICCA-ohjelman järjestämässä seminaarissa FICCA sidosryhmäseminaari 4.12.2014, Hillinnän uudet mahdollisuudet (pdf )...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Asukkaiden hyvät ideat, keksinnöt ja käytännöt energiansäästössä (LAICA)
Ekotehokas levämassaan perustuva bioenergiatuotanto
Hanke | Julkaistu: 11.4.2013

Hankkeen päätavoite on kehittää ja validoida uusi integroitu bioenergiatuotantokonsepti, joka perustuu levien tehokkaaseen kasvatukseen ja levämassojen hyödyntämiseen sekä biodieseliksi että bioka...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Ekotehokas levämassaan perustuva bioenergiatuotanto
Vesivoimatuotannon rooli sähkömarkkinoilla: vaikutukset päästöihin ja windfall-voittoihin
Hanke | Julkaistu: 15.4.2013

Hanke lyhyesti Hankkeessa hyödynnetään sähkön reaaliaikaiseen hinnoitteluun liittyvää pitkän aikavälin simulointimallia jonka avulla analysoidaan vesivoimatuotannon strategista roolia Pohjoismai...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vesivoimatuotannon rooli sähkömarkkinoilla: vaikutukset päästöihin ja windfall-voittoihin
Biomassan hyödyntämisen kestävyys muuttuvassa toimintaympäristössä (SUBICHOE)
Hanke | Julkaistu: 18.4.2013

Hanke lyhyesti Hankkeen tavoitteena on tutkia ja arvioida biomassan hyödyntämisen kestävyyttä erityisesti bioenergiasovellutusten kannalta. Hanke koostuu neljästä työpaketista, joista ensi...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Biomassan hyödyntämisen kestävyys muuttuvassa toimintaympäristössä (SUBICHOE)
Luonnosta ohjautuvan energiantuotannon taloudellisen arvon määrittäminen
Hanke | Julkaistu: 18.4.2013

Hanke lyhyesti Suuri osa uusiutuvasta energiantuotannosta (tuulivoima ja aurinkovoima) poikkeaa perinteisestä, fossiilisiin polttoaineisiin pohjautuvasta, energiantuotannosta siten, että se ei o...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Luonnosta ohjautuvan energiantuotannon taloudellisen arvon määrittäminen
Vihreän kasvun mahdollisuudet
Hanke | Julkaistu: 9.4.2013

Hanke lyhyesti Hankkeen tavoitteena oli kiteyttää vihreän kasvun haasteet ja mahdollisuudet Suomen kannalta ja tunnistaa vihreää kasvua tukevia politiikkatoimia ja prosesseja, vihreän kasvun ask...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Vihreän kasvun mahdollisuudet

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5