Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen


Ensimmäinen Edellinen
1
2
3

Vuosiohjelmat
Sisältösivu | Julkaistu: 13.7.2017

Tarkemmat tiedot pätevyyskokeesta ilmestyy noin 2 kk ennen tässä ilmoitettua ajankohtia. Katso tarkemmin kohdasta käynnissä olevat pätevyyskokeet tai ota yhteyttä suoraan meihin.   ...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Pätevyyskokeet ja vertailumittaukset > Vuosiohjelmat
Laatua kenttätoimintaan henkilösertifioinnilla
Sisältösivu | Julkaistu: 3.10.2016

Edustavien näytteiden ottaminen ja kenttämittaus erilaisista ympäristökohteista edellyttää hyvää näytteenoton ja mittausten teorian ja virhelähteiden tuntemista sekä hyvää perehtyneisyyttä ken...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Ympäristönäytteenottajien sertifiointipalvelu > Laatua kenttätoimintaan henkilösertifioinnilla
Näytteenottajalle asetetut velvoitteet
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2013

Sertifioitujen henkilöiden yleiset velvoitteet Sertifioidun näytteenottajan tulee pätevyystodistuksen voimassa ollessa: noudattamaan toiminnassani sellaisia toimintaperiaatteita ja -ta...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Ympäristönäytteenottajien sertifiointipalvelu > Näytteenottajalle asetetut velvoitteet
Anominen
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2013

Pätevyystodistusta tai sen uusimista haetaan sertifiointiryhmältä kirjallisella hakemuksella. Hakemus tehdään täyttämällä sertifikaattihakemuslomake, joka lähetetään pääsivulla mainittuun osoi...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Ympäristönäytteenottajien sertifiointipalvelu > Anominen
Pätevyystodistuksen myöntämisen perusteet
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2013

  Sertifiointia voi saada henkilöt, jotka täyttävät sertifiointijärjestelmän asettamat vaatimukset osaamisen (tietovaatimukset, kuvattu erikoistumisalojen pätevyysvaatimuksissa) ja h...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Ympäristönäytteenottajien sertifiointipalvelu > Pätevyystodistuksen myöntämisen perusteet
Uusiminen
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2013

Pätevyystodistuksen uusiminen tulee tehdä sertifikaatin voimassaoloaikana. Uusiminen edellyttää, että näytteenottaja on toiminut vähintään puolet pätevyystodistuksen voimassaoloajasta...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Ympäristönäytteenottajien sertifiointipalvelu > Uusiminen
Ylläpito
Sisältösivu | Julkaistu: 13.2.2014

Kaikki pätevyydet myönnetään kahdeksaksi vuodeksi. Kauden puolessa välissä ilmoitetaan Certi-ryhmälle, että toimenkuva edelleen on sama ja että on noudattanut sertifikaattihakemuksen yhteydess...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Ympäristönäytteenottajien sertifiointipalvelu > Ylläpito
Kurssitoiminnan hyväksyminen
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2013

Hyväksytyt kouluttajat Ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmä ei riippumattomuus- tai jääviyssyistä itse järjestä sertifiointiin tähtääviä kursseja tai tenttejä. Tämä palvelu t...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Ympäristönäytteenottajien sertifiointipalvelu > Kurssitoiminnan hyväksyminen
Valitukset, vetoomukset ja aloitteet
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2013

Aloitteet ja palautteet Aloitteita, vetoomuksia ja palautteita voidaan esittää sähköpostin välityksellä tai puhelimitse serifiointiryhmän päällikölle. On tärkeää, että olemme tietoisia es...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Ympäristönäytteenottajien sertifiointipalvelu > Valitukset, vetoomukset ja aloitteet
Sertifiointijärjestelmän erikoistumisalat
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2013

Sertifiointijärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden todeta henkilön pätevyys ympäristönäytteenottoon sekä ympäristömittaus- ja havainnointitoimintaan. Pätevyydellä tarkoitetaan sitä, että henkilö t...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Ympäristönäytteenottajien sertifiointipalvelu > Sertifiointijärjestelmän erikoistumisalat
Ympäristönäytteenottajien sertifiointipalvelu
Sisältösivu | Julkaistu: 11.12.2019

Lomakkeet Ota aina tuoreimmat lomakkeet käyttöösi täältä. Se sujuvoittaa käsittelyprosessia! Sähköinen asiointi (Suomi.fi-verkkosivu) Sertifikaattihakemuslomake (word-tie...

Palvelut > Laatu- ja laboratoriopalvelut > Ympäristönäytteenottajien sertifiointipalvelu
Tiedotepalvelu
Sisältösivu | Julkaistu: 20.8.2019

Voit tilata Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet suoraan sähköpostiisi heti kun ne julkaistaan. Tilauksen voi perua sähköpostissa tulevan linkin kautta. Jos haluat muuttaa tilauksesi tietoja, peru ...

Ajankohtaista > Tiedotepalvelu
Laatua ympäristönäytteenottoon henkilösertifioinnilla -esite
Sisältösivu | Julkaistu: 9.4.2013

Suomen ympäristökeskus  Helsinki 2015 Ilman laadukasta näytteenottoa eivät näytteistä tehtävät tutkimukset ole edustavia. Henkilösertifiointi on yksi tapa osoittaa näytteenottajan p......

Julkaisut > Esitteet > Laatua ympäristönäytteenottoon henkilösertifioinnilla -esite
Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut -esite
Sisältösivu | Julkaistu: 9.4.2013

Suomen ympäristökeskus Helsinki 2011 Ylläpidämme ja kehitämme paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistoja sekä niiden käyttöympäristöä. Tarjoamme käyttäjille tukea ja koulutusta. Toimi......

Julkaisut > Esitteet > Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut -esite
Pätevyyskoe -esite
Sisältösivu | Julkaistu: 9.4.2013

Suomen ympäristökeskus SYKE /  Laboratoriokeskus, vertailulaboratorio Helsinki 2019 Vertailumittaus ja pätevyyskoe ovat vertailuja, joissa kahden tai useamman laboratorion kesken ar......

Julkaisut > Esitteet > Pätevyyskoe -esite

Ensimmäinen Edellinen
1
2
3