Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Lahna vedessä
 

Pohjois-Savoon kestävää liiketoimintaa kalataloudesta, luontomatkailusta ja ravinnekierrätyksestä

SYKEn ja Savonia-ammattikorkeakoulun tiedote 11.3.2019
Pohjois-Savossa halutaan edistää kestävää vesiin liittyvää biotaloutta kehittämällä kalataloutta, luontomatkailua, lannan hyödyntämistä ravinteena ja energiana sekä vesi- ja ympäristöosaamisen vaikuttavuutta. Tuloksia esitellään kaikille avoimessa seminaarissa Kuopiossa 12.3. Lue lisää Pohjois-Savon sinisen talouden suunnitelmista

Uusi arvio — joka yhdeksäs Suomen eliölajeista on uhanalainen

Tiedote 8.3.2019
Uusi eliölajien uhanalaisuusarviointi osoittaa Suomen luonnon köyhtyvän edelleen. Arvioiduista yli 22 000 lajista 11,9 % on uhanalaisia, kun edellisessä arvioinnissa osuus oli 10,5 %. Uhanalaisia on kaikissa lajiryhmissä, suhteellisesti eniten linnuissa ja sammalissa. Suurin syy uhanalaistumiseen on lajien elinympäristöjen väheneminen ja laadullinen heikkeneminen. Paljon on tehtävissä uhanalaistumisen pysäyttämisessä, mutta toimilla on kiire. Lue lisää uudesta uhanalaisarviosta

uusin blogi

Antti Parjanne: Ilmastonmuutokseen sopeutuminen kaipaa helppokäyttöistä paikkatietoon perustuvaa tulevaisuustietoa

Ilmastonmuutos ilmiönä koskettaa kaikkia hallinnon sektoreita, mutta kukin sektori tekee skenaariotyötä omalla tavallaan. Kansainväliset IPCC:n skenaariot ovat yhteisiä, mutta niitä on eri hallinnonaloilla tarkennettu eri ilmiöille ja myös alueellisesti. Herää kysymys, voisiko meillä olla mahdollisimman yhtenevät skenaariot Lue lisää Ratkaisuja-blogista

Uusin uutiskirje

Ihminen seisoo sateessa
© vesi.fi - vesitilannepalvelu

Vesikirje 1/2019: Ajankohtaista asiaa mm. uudesta vesi.fi-palvelusta, järvien jääpeiteajan lyhentymisestä ja uhanalaisuustarkastelun laajentumisesta sisävesillä. Lue lisää

Kaikki uutiskirjeet

 

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Loppuviikon lämpeneminen nostaa Etelä- ja Lounais-Suomen jokien vedenkorkeuksia (18.3.)
Suojasäät sulattaneet lunta Etelä- ja Länsi-Suomessa, Pohjois- ja Itä-Suomessa lumikuorman kasvu jatkuu (28.2.)
Kohvajään osuus jään kokonaispaksuudesta on nyt suuri (1.3.)
Pohjaveden pinnat alhaalla (1.3.) Lue lisää

Tapahtumat

Lisää tapahtumia

Uusi julkaisu

Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019

Uusi eliölajien uhanalaisuusarviointi osoittaa Suomen luonnon köyhtyvän edelleen. Arvioiduista yli 22 000 lajista 11,9 % on uhanalaisia, kun edellisessä arvioinnissa osuus oli 10,5 %. Uhanalaisia on kaikissa lajiryhmissä, suhteellisesti eniten linnuissa ja sammalissa. Suurin syy uhanalaistumiseen on lajien elinympäristöjen väheneminen ja laadullinen heikkeneminen. Paljon on tehtävissä uhanalaistumisen pysäyttämisessä, mutta toimilla on kiire. Tutustu uuteen uhanalaisarviointiin

Näin vaikutamme

Konenäöstä tehoa vieralajien seurantaan 

Drone 416
© Jari Silander

Haitallisia vieraskasvilajeja tunnistetaan ja kartoitetaan konenäön avulla SYKEn ja yhteistyökumppanien kehittämällä menetelmällä. Konenäön avulla säästetään tuhansia euroja, kun vieraslajin esiintymät löydetään ajoissa torjuttavaksi. Lisää 

Poimintoja tieteellisistä artikkeleista