Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

kvk hankkeen metka-talo
Lieksassa toteutettiin yhteisöpuutarhakokeilu Metka-kylätalolla. © Reeta Rönkkö

Kokeilujen kautta kestäviin ja kehittyviin kyliin

Tiedote 25.6.2019
Suomessa 19 pohjoiskarjalaisella kylällä toteutettiin Kohti vähähiilisiä kyliä -hanke, jossa käynnistettiin paikallisia kokeiluja ja kannustettiin kyliä ottamaan käyttöön hiiliviisaita, eli hiilipäästöjä vähentäviä tai hiiltä varastoivia ratkaisuja. Lue lisää

uusin blogi

Riina Antikainen Havaintoja-blogissa: Kiertotalous voi parantaa pilaantuneen maan kunnostamisen imagoa
 

Riina Antikainen: Kiertotalous voi parantaa pilaantuneen maan kunnostamisen imagoa

Haitallinen aine nähdään usein pelottavana mörkönä, joka halutaan hävittää rakentamiskohteista kokonaan, vaikkei merkittävää riskiä olisikaan, kirjoittaa Riina Antikainen Havaintoja-blogissa. Lue lisää 

Uusin uutiskirje

Tuuli Myllymaa
Tuuli Myllymaa, Circwaste-hankkeen projektipäällikkö © Hannele Ahponen / SYKE

CIRCnews 2/2019 Kiertotalouden kirittäjät -tilaisuudessa esiteltiin kiinnostavimpia hankkeita ja tuoreimpia tutkimustuloksia eri puolilta Suomea. Tilaisuudessa jaettin myös ensimmäinen Kiertopalkinto kiertotalouden edistämisestä. Laitetaan hyvä kiertämään! Lue lisää

Kaikki uutiskirjeet

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Lounais-Suomessa vedenpinnat alhaalla (Tulvakeskus 26.6.)
Juhannusviikolla pintavedet tavanomaista lämpimämpiä (19.6.)
Pohjaveden pinnat laskevat (20.6.) Lue lisää

UUSI POLICY BRIEF

PB

Ympäristöön päätyvää lääkekuormaa voidaan vähentää
Lääkkeiden käytön lisääntyessä on riski, että lääkejäämiä päätyy jätevedenpuhdistamoille entistä enemmän. Ne voivat olla haitallisia esimerkiksi kaloille, ja ne voivat päätyä jätevesilietteen mukana myös maaperään. Lue lisää uusimmasta Policy Briefistä

Uusi julkaisu

Ekosysteemihotelli – lajiston turvapaikka maankäytön muutoksissa

Maankäyttö voi aiheuttaa luontoarvojen köyhtymistä, uhata eliölajien selviytymistä ja jopa kokonaisten ekosysteemien toimintaa. Tästä syystä tarvitaan toimintamalleja, joilla vähennetään ja lievennetään maankäytön vaikutuksia luontoon. Raportissa esitellään ekosysteemihotelliksi nimetty toimintamalli.

Tapahtumat

Lisää tapahtumia

Näin vaikutamme

Konenäöstä tehoa vieralajien seurantaan 

Drone 416
© Jari Silander

Haitallisia vieraskasvilajeja tunnistetaan ja kartoitetaan konenäön avulla SYKEn ja yhteistyökumppanien kehittämällä menetelmällä. Konenäön avulla säästetään tuhansia euroja, kun vieraslajin esiintymät löydetään ajoissa torjuttavaksi. Lisää 

Poimintoja tieteellisistä artikkeleista