Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

SYKEn visiona kestävyysmurros!

Leif Schulman.

Uutinen 3.11.2021
Suomi kuuluu maapallon ylikuluttavien maiden kärkijoukkoon. Kestämätön elämäntapamme kiihdyttää entisestään luontokatoa ja ilmastonmuutosta, maapallon merkittäviä ympäristökriisejä. Suomessa tarvitaan monien muiden länsimaiden tapaan nopea käännös, joka uudistaa yhteiskuntamme toiminnan ja mahdollistaa kestävän elämäntavan. 

Itämeren lajien ja luontotyyppien suojeluun historiallisen suuri satsaus Suomessa

Sinisimpukka.
 

Uutinen 2.12.2021 
Itämeren meriluonto on lajirikas ja monimuotoinen, mutta tällä hetkellä siihen kohdistuu paljon erilaisia paineita ilmastonmuutoksesta meriliikenteeseen. Pitkän ajan kuluessa Itämerelle sopeutuneet lajit ovat vaarassa kadota niiden elinolosuhteiden muuttuessa. Meriluonnon hyvinvoinnin ja lajiston säilymisen kannalta onkin tärkeää, että merialueiden suojelua saadaan lisättyä ja tehostettua, ja että Itämeren käyttö on kestävällä pohjalla.

Tapahtumat

Lisää tapahtumia

Uusin blogi

 

Laura Härkönen ja Ahti Lepistö: Vesien tummuminen etenee – voidaanko kehityskulkua hillitä?

Vesistöt ovat laajalti tummuneet viimeisten vuosikymmenien aikana. Taustalla on ilmastonmuutoksen ja happaman laskeuman vähenemisen ohella alettu tunnistaa turvemaiden metsätalous. Perinteiset vesiensuojelukeinot eivät pysty humuskuormitusta pidättämään. Tummumisen hillintä edellyttäisi vesiensuojelun tehostamisen lisäksi metsätalouden toimintatapojen uudelleenarviointia, kirjoittavat Laura Härkönen ja Ahti Lepistö Ratkaisuja-blogissaan.

Uusin uutiskirje

 

Emma Kari
 

Luonnon kirjo 4/2021

Tuoreimmassa uutiskirjeessä on ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Karin haastattelu, tietoa pölyttäjästrategiasta, Kunmingen COP 15 kokouksen kuulumisia, kansallispuistotoiminnan ja merialuesuunnittelun esittelyä, luonnon monimuotoisuus videosarjan esittelyt ja paketoi aineeton joululahja.

Kaikki uutiskirjeet

Vesitilanne

Ilmastodieetti

 

Ilmastodieetti -laskuri  auttaa sinua tunnistamaan, mistä arjen ilmastokuorma syntyy, ja miten sitä voi pienentää. Laske oma hiilijalanjälkesi!

Uusi julkaisu

 

Sekoittunut yhdyskuntarakenne ja sen mittarit

Sekoittunut kaupunkirakenne on yksi kestävän kaupunkisuunnittelun perustekijöistä ja sen mittaaminen on yksi keskeisistä yhdyskuntarakenteen analyyseista. Raporttiin on koottu erilaisia paikkatietoihin perustuvia sekoittuneen rakenteen mittaamistapoja sekä niihin liittyviä tuloksia.

Uusin Policy Brief

 

SYKE Policy Brief: Kestävä tulevaisuus rakennetaan kunnissa
Tulevaisuuden elinvoimainen kunta on kestävyysmurroksen edelläkävijä. Hiilineutraalius, kiertotalous ja luontokadon pysäyttäminen on nivottava kunnan maankäytön suunnitteluun ja kaikkeen toimintaan. Arjen kestävät valinnat on tehtävä kuntalaisille helpoiksi.
Kaikki SYKEn Policy Briefit

Vesijalanjälkilaskuri

 

Arvioi oma vesijalanjälkesi uudella laskurilla (Vesi.fi)
Vesijalanjälkilaskuri havainnollistaa vedenkulutuksen painopisteet ja auttaa vähentämään kulutusta. Laskurin avulla voi selvittää sekä kotona käytetyn veden että tuotteisiin ja palveluihin sisältyvän veden määrää.

Uusimmat tieteelliset artikkelit ja julkaisut