Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

 

SYKE Policy_Brief: Lääke-kuorma ympäristöön
 

SYKE Policy Brief: Ympäristöön päätyvää lääkekuormaa voidaan vähentää

Uutinen 16.5.2019

Lääkkeiden käytön lisääntyessä on riski, että lääkejäämiä päätyy jätevedenpuhdistamoille entistä enemmän. Ne voivat olla haitallisia esimerkiksi kaloille, ja ne voivat päätyä jätevesilietteen mukana myös maaperään. SYKEn uuden Policy Brief -julkaisun mukaan ympäristöön päätyvää lääkekuormaa voidaan vähentää ottamalla käyttöön kehittyneempiä puhdistustekniikoita ja vähentämällä lääkehukkaa  Lue lisää aiheesta 

uusin blogi

Jari Lyytimäki: Liikkumattomuus on ympäristönkin ongelma

Jari Lyytimäki: Liikkumattomuus on ympäristönkin ongelma

Onko syytä patistella kansalaisia ylös, ulos ja liikkumaan, kun ulkoilman epäpuhtaudet ovat suurin terveyshaittoja aiheuttava ympäristöongelma? Suomalaiset menettävät vuosittain arviolta 20 000 tervettä elinvuotta ulkoilman pienhiukkasten takia. Ulkona altistumme myös ympäristömelulle, joka on arvioitu toiseksi merkittävämmäksi ympäristön terveyshaitaksi. Melualueilla asuu miltei miljoona suomalaista. Puhumattakaan siitä, että Pohjolan oloissa lenkkeilijän luontopolku on usein liukas, pimeä ja kylmä. Lue lisää

Uusin uutiskirje

Runsas omenasato
Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen on elintärkeä ihmisten ruuansaannin kannalta. Kuva Riku Lumiaro.
Luonnon kirjo 2/2019 on tällä kertaa tuhti paketti. Siinä kerrotaan tuoreesta IPBESin raportin tuloksista, Suomen maaraportista ja EU-puhjeenjohtajuuden tavoitteista, sudenhoitosuunnitelman valmisteluista, Ulkoluokkapäivästä, maiseman hoidosta ja monesta muusta ajankohtaisesta aiheesta. Lue lisää...

Kaikki uutiskirjeet

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Lapissa virtaamat laskuun, Lounais-Suomessa kuivaa (Tulvakeskus 17.5.)
Jäät heikkoja jo Lapissakin (2.5.)
Lämpenevä sää kiihdyttää taas lumen sulamista (6.5.)
Pohjavesille täydennystä lumen sulamisvesistä, mutta tilannetta seurattava kasvukauden käynnistyttyä (30.4) Lue lisää

UUSI POLICY BRIEF

SYKE Policy Brief maankäyttö - palkkikuva 400 px

Maankäytön päätöksiin laajempi näkökulma
Maankäytön päätöksiin laajempi näkökulma. Uuden julkaisun aihe on ajankohtainen nyt, kun maankäyttö- ja rakennuslakia ollaan uudistamassa. Jotta yhteiskunta muuttuisi vähähiiliseksi ja toimisi kiertotalouden periaatteella tarvitaan nykyistä tiiviimpää yhteistyötä maankäytön eri suunnittelutasojen ja hallinnon eri sektoreiden kesken. Lue lisää uusimmasta Policy Briefistä

Tapahtumat

Lisää tapahtumia

Uusi julkaisu

Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019

Uusi eliölajien uhanalaisuusarviointi osoittaa Suomen luonnon köyhtyvän edelleen. Arvioiduista yli 22 000 lajista 11,9 % on uhanalaisia, kun edellisessä arvioinnissa osuus oli 10,5 %. Uhanalaisia on kaikissa lajiryhmissä, suhteellisesti eniten linnuissa ja sammalissa. Suurin syy uhanalaistumiseen on lajien elinympäristöjen väheneminen ja laadullinen heikkeneminen. Paljon on tehtävissä uhanalaistumisen pysäyttämisessä, mutta toimilla on kiire. Tutustu uuteen uhanalaisarviointiin

Näin vaikutamme

Konenäöstä tehoa vieralajien seurantaan 

Drone 416
© Jari Silander

Haitallisia vieraskasvilajeja tunnistetaan ja kartoitetaan konenäön avulla SYKEn ja yhteistyökumppanien kehittämällä menetelmällä. Konenäön avulla säästetään tuhansia euroja, kun vieraslajin esiintymät löydetään ajoissa torjuttavaksi. Lisää 

Poimintoja tieteellisistä artikkeleista