Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

© Freepik

Maaperän pilaantumiseen liittyvien lupamenettelyjen yhtenäistäminen edistää alan yhdenvertaisuutta ja tukee kiertotaloutta

Uutinen 16.4.2021 
Suomen ympäristökeskus on selvittänyt pilaantuneiden maa-alueiden puhdistuspäätösten lupakäytäntöjä ja niiden kehittämistarpeita Suomessa. Selvityksen mukaan pilaantuneisiin alueisiin ja niiltä kaivettuihin maa-aineksiin nivoutuvia ilmoitusmenettelyä on syytä laajentaa nykyisestä. Tämä edistäisi alan toimijoiden yhdenvertaista kohtelua, selkeyttäisi eri viranomaisten toimintaa ja edistäisi turvallista kiertotaloutta.

uusin blogi

 

Jari Lyytimäki: Riittääkö kestävän onnellisuuden ylämummo vai tarvitsemmeko ekologisuuden ilmaveivin?

Maailman onnellisuusraportin mukaan suomalaiset kokevat vuodesta toiseen olevansa maailman tyytyväisimpiä ihmisiä. Myös kestävän kehityksen toteutumista arvioivassa kansainvälisessä vertailussa Suomi on Ruotsin ja Tanskan kanssa mitalisijoilla. Ero muihin maihin on niin selkeä, että pohjoismaisen yhteiskuntamallin voidaan hyvinkin väittää olevan kestävä ratkaisu. Kykenemme tuottamaan ihmisille onnellisuutta kestävällä tavalla. Vai kykenemmekö sittenkään, kysyy Jari Lyytimäki Ratkaisuja-blogissaan.

Tapahtumat

  • Hiilineutraali-webinaari tapahtumakuva Miten Helsinki voi irtaantua polttamisesta? - Beyond Fossils -joukkue esittelee palkitun ratkaisunsa 20.4.2021 klo 15.00
    Miten Helsingin kaukolämpö voidaan muuttaa hiilineutraaliksi nopeasti, kustannustehokkaasti ja huoltovarmasti uusiutuvan lämmön huutokaupalla? Beyond Fossils -joukkueen ratkaisumalli oli yksi neljästä kansainvälisessä Helsinki Energy Challenge -kilpailussa palkitusta ehdotuksesta. Tervetuloa webinaariin kuulemaan ja kysymään ratkaisumallista!
  • Tuulimyllyt Kestävä kasvu kunnissa – rahoitusta ja ratkaisuja 22.4.2021 klo 9.00
    Tilaisuus tarjoaa kunnille kestävyyden eri teemoja edustavissa kuntaverkostoissa tuotettua uusinta tietoa kestävää kehitystä tukevista ratkaisuista, toimintamalleista ja menetelmistä sekä näitä tavoitteita tukevista ajankohtaisista rahoitusmahdollisuuksista.
Lisää tapahtumia

Uusin uutiskirje

© Kai Widell

Vesikirje 1/2021 Vuoden ensimmäisessä Vesikirjeessä kerrotaan muun muassa vesiteemaisesta Ekopaastosta, yritysten vesivastuusitoumuksista ja vesialan verkostoitumisesta. Lisäksi asiaa siitä, miten yhdyskuntajätevesien ravinteita voitaisiin ottaa talteen turvallisesti sekä vesistöihin päätyvien lääkepäästöjen vähentämisestä.

Kaikki uutiskirjeet

Vesi- ja tulvatilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan tulvat ovat huipussaan tällä viikolla (19.4.) Lue lisää

Rakentamisen päästötietokanta

 

Rakentamisen päästötietokanta CO2data.fi tarjoaa puolueetonta tietoa Suomessa käytettävien rakennustuotteiden ilmastovaikutuksista kuten hiilijalan- ja kädenjäljestä, materiaalitehokkuudesta sekä kierrätettävyydestä.

Suomen jätehuollon menestystarina

Korkealaatuiset jätehuollon ratkaisut ovat edellytys turvallisen ja puhtaan elinympäristön säilymiselle. Tutustu videoon Suomen jätehuollon onnistumisista!

Uusi julkaisu

 

Ympäristövahingot Suomessa vuosina 2013‒2019
Selvitys tuotti tietoa ympäristövahinkojen lukumäärästä, vahinkojen seurannasta ja merkityksestä Suomessa vuosina 2013–2019.

UUSIN POLICY BRIEF

 

SYKE Policy Brief: Ympäristövaikutukset on huomioitava ravitsemussuosituksissa
Kasvisten, palkokasvien ja kalan osuuden lisääminen ruokavaliossa auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta ja vesistöjen rehevöitymistä sekä luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä.
Kaikki SYKEn Policy Briefit

syke 25 vuotta

 

Kestävämmän ympäristön ja yhteiskunnan puolesta jo 25 vuotta
Monialainen tutkimus- ja asiantuntijalaitoksemme tarjoaa julkiseen ja yksityiseen päätöksentekoon välttämätöntä tietoa ja monitieteistä osaamista. Yhdessä kumppaneidemme kanssa ratkaisemme yhteiskunnan polttavia kysymyksiä ja rakennamme kestävää tulevaisuutta.

Uusimmat tieteelliset artikkelit ja julkaisut